๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   สู่
ความหมาย :   เธอ
โดย :   เจนหมาภาษาใต้ :   บ้าหม้าย
ความหมาย :   ไม่สบาย
โดย :   สะใภ้นายภาษาใต้ :   หลอยแลง
ความหมาย :   อร่อยมากๆ
โดย :   อร ธารโต แตงเกษตรภาษาใต้ :   พือโช
ความหมาย :   รู้สึกไม่ดี
โดย :   วารี และ มิก แฟนกันภาษาใต้ :   ม้ายพรื้อ
ความหมาย :   ไม่เป็นอะไร สบายดี
โดย :  ภาษาใต้ :   คนควน
ความหมาย :   คนที่อยู่ ห่างไกลความเจริญ ในป่า เขา เป็นต้น
โดย :   เด็กพังลาภาษาใต้ :   หรุบๆ
ความหมาย :   ลุกลี้ลุกลน ร้อนรน เช่น จุปาโหร่สึ๊กหรุบๆ พอทำการบ้านไม่เสร๊ด...เป็นต้น
โดย :   ลูกสาวป๋าหลัดภาษาใต้ :   แยงทู้ตี้
ความหมาย :   ทำให้จั้กจี้ที่รักแร้ หรือข้างสะเอว
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ชำแดก
ความหมาย :   โกธร หรือ โมโห ถ้าไม่รู้ไปเรียน ป 1. ใหม่
โดย :   ฝนภาษาใต้ :   แกงเคยปลา
ความหมาย :   แกงพุงปลา
โดย :   ยายปะทุมเหี่ยวภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปรส
โดย :   ลูกสาวนายกภาษาใต้ :   ก่อปี้
ความหมาย :   โอเลี้ยง
โดย :   อรคนสวย ยะลาภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   สีดาภาษาใต้ :   แวว
ความหมาย :   ชื่อคน
โดย :   โดมเองภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม

โดย :   ป้าแวว+ตาไข่ภาษาใต้ :   ลูกเผ็ด
ความหมาย :   พริก
โดย :   ส้มเช้งภาษาใต้ :   โตก
ความหมาย :   โต๊ะ
โดย :   2พี่น้องภาษาใต้ :   หยบ
ความหมาย :   แอบ หรือซ่อน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ลองแล
ความหมาย :   แล แปลว่าดู ฉนั้น ลองแลจึงมีความหมายว่า ลองดู
โดย :   พรือโฉ้นิภาษาใต้ :   ราร้า
ความหมาย :   พะรุงพะรัง
โดย :   นุ่มนิ่มจังภาษาใต้ :   บายดีม้าย
ความหมาย :   สบายดีเปล่า
โดย :   ลูกสาวนายหัวภาษาใต้ :   รักน้องพี่ต้องหัดแหลง
ความหมาย :   รักน้องพี่ต้องฝึกพูด
โดย :   ลูกสาวนายหัวภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ลูกสาวนายหัวภาษาใต้ :   หลาบ
ความหมาย :   เข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้ว
โดย :   โนราห์ภาษาใต้ :   ย่านั่ด
ความหมาย :   สัปปรถใยค่ะ
โดย :   จิ๊บม.2/4< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702