๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เป็ดวา
ความหมาย :   เป็ดเทศ
โดย :   คดทภาษาใต้ :   เมีย
ความหมาย :   ภรรยา
โดย :   เด็กปลายพระยาภาษาใต้ :   สักมํอก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   สาว ( หนองเสม็ด )ภาษาใต้ :   หน้าม
ความหมาย :   หนาม
โดย :   องอาจภาษาใต้ :   โซ๊ย
ความหมาย :   ซวย
โดย :   องอาจภาษาใต้ :   หร๋ากอีแตก
ความหมาย :   อยากจะอ๊วก
โดย :   องอาจภาษาใต้ :   แหล๋วหล๋าว
ความหมาย :   อีกแล้ว
โดย :   องอาจภาษาใต้ :   เส้ดซ่า
ความหมาย :   ลำบาก
โดย :   องอาจภาษาใต้ :   โตน
ความหมาย :   เดือด เช่น น้ำโตน ห้อคือน้ำเดือด เหมือนน้ำตกโตนต่างๆไง
โดย :   กิ่งตะวันภาษาใต้ :   หนั๊ด
ความหมาย :   แรง เช่น อย่าทำหนั๊ดแหละ แจ็บเหล๋า ( อย่าทำแรงสิ เจ็บนะ)
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   ยาหนั๊ด
ความหมาย :   สับปะรด
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   มั๊ก
ความหมาย :   สำลัก
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   ขอเมีย
ความหมาย :   สู่ขอภรรยา
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   หม้าย
ความหมาย :   เปล่า,ไม่
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   ขี้ร้อง
ความหมาย :   ขี้แย
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   ไม่โร่จักหวัน
ความหมาย :   ไม่รู้จักกาละเทศะ
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   หนอยๆ
ความหมาย :   เบาๆ
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   หลักหยบ
ความหมาย :   ซ่อน,แอบ
โดย :   หมี่เกี๊ยวภาษาใต้ :   แล่กเดียวใจ
ความหมาย :   เมื่อกี๊
โดย :   แดนภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   คดทภาษาใต้ :   มึ้ง
ความหมาย :   แก เธอ

มึ้งไปไหน ( แกไปไหน
โดย :   น้องโดมภาษาใต้ :   แล้น
ความหมาย :   เล่น
โดย :   ด.ช.อภินันท์ภาษาใต้ :   หลาบเหม็ด
ความหมาย :   เข็ดหลาบ เจ็บแล้วจำ
โดย :   เด็กคอนภาษาใต้ :   สอบยุหนี่
ความหมาย :   กระสอบปาน
โดย :   เด็กคอน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702