๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แหวะ
ความหมาย :   ไม่ได้เรื่องเลยปลาร้าแดกเลย ทำไมไม่ทำเป็นตารางวะ
แล้วรวมคำของทุกภาค สงสัยคนทำปัญญาออ่นว่ะ
โดย :   เก่งกว่าตึงภาษาใต้ :   บ้า
ความหมาย :   ส่งคำไปเเล้วทำไมไม่ลงคำให้วะ
โดย :   แม่มึงไงภาษาใต้ :   แหวะ
ความหมาย :   ไม่ได้เรื่องเลยเว็บเนี่ย
โดย :   รานสววภาษาใต้ :   ในหม่อง
ความหมาย :   ที่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไป ประมาณว่าเป็นที่ ชนบท
โดย :   นายแสนดีภาษาใต้ :   โบ๋สู้
ความหมาย :   พวกเธอ,พวกคุณ
โดย :   นายแสนดีภาษาใต้ :   พรันพรือ
ความหมาย :   การถามอาการ "เป็นไงบ้าง"
โดย :   นายแสนดีภาษาใต้ :   ลองแล
ความหมาย :   ลองดู , ดู
โดย :   โก้/ย่านตาขาวภาษาใต้ :   ร่อย
ความหมาย :   โครต...อร่อย
โดย :   หลวงไก่ ไข่เหลี่ยมภาษาใต้ :   สู้
ความหมาย :   เธอ
โดย :   ฮ้องคนรักเดียวภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   โก้ภาษาใต้ :   หลาบ
ความหมาย :   เข็ดขยาด ไม่อยากจะทำอะไรครั้งที่ 2
โดย :   อ๊อด กันตังภาษาใต้ :   ลูกกำเหลียด
ความหมาย :   ลูกระกำอ่อนๆๆเมื่อเอามีดควั่นกลางแล้วแงะออกกินเม็ดใน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ไรหลาว
ความหมาย :   อะไรอีกอะ!!
โดย :   ปุ๋ยภาษาใต้ :   แลง
ความหมาย :   แล:ดู
โดย :   กนกวรรณภาษาใต้ :   โบล๊ะ
ความหมาย :   ไม่สวยงาม,ดูไม่ดี
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ผี
ความหมาย :   พี่
โดย :   คนสวยภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   มอง ดู
โดย :   โอภาษาใต้ :   พันปรือ
ความหมาย :   เป็นอะไร ค่ะ
โดย :   คนพรัดถิ่นภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สับปะรด
โดย :   เก๋ สุราษภาษาใต้ :   หล้ง
ความหมาย :   ไม่หมด เช่น ไอ้นุ้ยเก็บยางหล้งไปโสดนึง
โดย :   เด็กนอกท่องภาษาใต้ :   ลา ลา หล้า ตุ่ม โพร้ง
ความหมาย :   โอ น้อย ออก
โดย :   แด็กเทพภาษาใต้ :   หวิ้ว
ความหมาย :   มึนหัว..หน้ามืด..จะเป็นลม
โดย :   kkkภาษาใต้ :   แตนไช
ความหมาย :   แตนต่อย
โดย :   คดทภาษาใต้ :   หัวเทียนบอด
ความหมาย :   ทำอะไรไม่ถูก
โดย :   เด็กว.ช.ภาษาใต้ :   ล๊องจ๊อง
ความหมาย :   มั่ว , ทำสัปสน
โดย :   บ่าวขวัญ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702