๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   ดู
โดย :   ~~+Tan!!!ภาษาใต้ :   โหลงบาล
ความหมาย :   โรงพยาบาล
โดย :   3000ภาษาใต้ :   แหลงไหรมั่งตะ
ความหมาย :   พูดอะไรบ้าง
โดย :   จิ๋วภาษาใต้ :   โตน
ความหมาย :   นำเดือดมากๆ
โดย :   ดาภาษาใต้ :   หลุหล๊ะ
ความหมาย :   สกปรก
สมุดมึ้งนิ๊หลุ๊หล๊ะฉิบหายเลย
สมุดเธอเนี่ยสกปรกมากเลย
โดย :   เห้อภาษาใต้ :   รถรุน
ความหมาย :   รถเข็น
ไอหนุ่ยไปเอารถรุนมาติ๊ไป
ไอน้องไปเอารถเข็นมาหน่อยสิไป
โดย :   ...555+...ภาษาใต้ :   ยา-นัด
ความหมาย :   สัปปะรด
โดย :   nachภาษาใต้ :   น้ำ แต ออ
ความหมาย :   น้ำชาใส่น้ำตาล
โดย :   cs compภาษาใต้ :   แต ออ
ความหมาย :   น้ำชาใส่น้ำตาล
โดย :   cs compภาษาใต้ :   บ้าแท
ความหมาย :   บ้าอย่างมาก
โดย :   cs compภาษาใต้ :   หรอยจังหู
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   น.ร.อิสระภาษาใต้ :   คางั้น
ความหมาย :   ถ้านั้น
โดย :   ดำภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   เตียบ่อกี้ภาษาใต้ :   สักหิดก่อนถิ
ความหมาย :   ขออีกสักหน่อย
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   เนือยจังแล้วเด่
ความหมาย :   หิวข้าวจัด
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   รถเครื่อง
ความหมาย :   รถจักรยานยนต์
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   จำปาดะ
ความหมาย :   ผลไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายๆ ขนุน แต่ลูกเล็กกว่า ถ้าหากชุบแป้งทอด เรียกว่า จำปาทอดจะอร่อยที่สุด
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   ลูกมุด
ความหมาย :   ผลไม้ชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยว แต่ตอนสุกจะมีรสหวาน หอม ซึ่งมีเฉพาะทางภาคใต้
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   สวา
ความหมาย :   ละมุด(ผลไม้)
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   เก็บข้าว
ความหมาย :   คือการเกี่ยวข้าว แต่เมื่อก่อนทางใต้ ใช้แกละมือหนีบ จึงเรียก เก็บข้าว
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   หัวมันล่า
ความหมาย :   ภาษากลาง เรียก มันเทศ
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   แสตน
ความหมาย :   ขาตั้งจักรยาน
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   เหนียวห่อกล้วย
ความหมาย :   ข้าวต้มมัด
โดย :   วิทย์ พระแสงภาษาใต้ :   เบล่อ เบล่อ เบล่อ
ความหมาย :   โง่ โง่ โง่
โดย :   เจ้าแม่วัฒนธรรม< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702