๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   รักงอบ
ความหมาย :   ซ่อนแอบ
โดย :   ตาภาษาใต้ :   แอไหร่หลาว
ความหมาย :   อะไรอีก
โดย :   บัวภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ....ภาษาใต้ :   ลูกพร้าว
ความหมาย :   มะพร้าว
โดย :   ....ภาษาใต้ :   เล่อ
ความหมาย :   โง่
โดย :   nutภาษาใต้ :   ยกขึ้น
ความหมาย :   ลุกขึ้น
โดย :   มาย บ้านใหญ่ภาษาใต้ :   เสือก
ความหมาย :   ยุ่ง
โดย :   เมฆ ทุ่งลังภาษาใต้ :   เปอ
ความหมาย :   โง่
โดย :   มาย บ้านใหญ่ภาษาใต้ :   โบร๊ะ
ความหมาย :   น่าเกลียด /ไม่สวย
โดย :   น้อยหน่าภาษาใต้ :   ผาหลา
ความหมาย :   เตี้ย
โดย :   โกแก้วภาษาใต้ :   หลุกหลิก
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   ปูภาษาใต้ :   ลุย
ความหมาย :   มาก
โดย :   หมูภาษาใต้ :   ปุ๋น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   เด็กมหานครภาษาใต้ :   หนักแรง
ความหมาย :   คือ แสดงอาการที่คนอื่นรับไม่ได้
โดย :   นู๋นิภาษาใต้ :   ดานเฉียง
ความหมาย :   เขียงสำหรับรองใช้สับหรือหั่นเนื้อ ผัก ฯลฯ
โดย :   เณรภาษาใต้ :   หมาปรือหม้าย
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   หฟาภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว
โดย :   เป็ดน้อยภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม ไม่ระวัง ทำพอผ่านๆ เช่น ทำงานหลาวๆ
โดย :   เป็ดน้อยภาษาใต้ :   ยัง
ความหมาย :   มี เช่น ไม่ยัง = ไม่มี ยังเต็มแหมด=มีเยอะแยะ
โดย :   เป็ดน้อยภาษาใต้ :   จัง หู แหมด
ความหมาย :   มีมากมาย
โดย :   JASภาษาใต้ :   มาพาได ไปพาได
ความหมาย :   หมายความว่า จะมากี่โมง,กี่ทุ่ม,กี่ยาม
หมายความว่าจะไปกี่โมง,กี่ทุ่ม,กี่ยาม
เช่น มึ้งมาพาไ***ะโลก -----มึ้งหลบพาไ***ะโลก
ภาษาไต้หมั้นนุกนิ แหลงกันหรอยนิ
โดย :   sakภาษาใต้ :   โปลก
ความหมาย :   ปลูก เช่น***่นุ้ย***โปลกดีปลีไว้ข้างเรินมั้งหม้าย
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ล็อกแล็ก
ความหมาย :   ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ กับใครทั้งนั้น
โดย :   ทูนทองใจภาษาใต้ :   โซ
ความหมาย :   ชั่ว นิสัยไม่ดี ทำแต่ความเดือดร้อนให้คนอื่น
โดย :   ทูน ทองใจภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย หรือ มันส์
โดย :   FoLk< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702