๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เอริดด
ความหมาย :   การวางมาด การแอ๊ดท่า วางท่าน่าหมั่นไส้
โดย :   พดพร้าวเมืองยะลาภาษาใต้ :   รังทั่ง
ความหมาย :   เป็นอาการที่อยู่ไม่นิ่ง ลุกหลีลุกลน
โดย :   พดพร้าวภาษาใต้ :   ส้าหว่า
ความหมาย :   รู้สึกว่า คิดว่า นึกว่า
โดย :   พดพร้าวภาษาใต้ :   ดังหญ้าว
ความหมาย :   อาการของเด็กร้องไห้งอแง เช่น เเด็ก นี ไส่ ดั๋ง หญ้าว หจัง ส้าหว่า แหม่มั้นถุ่ม แปลเป็นภาษากลางว่า เด็กคนนี้ทำไมร้องงอแง หรือว่า โดนแม่ทิ้ง
โดย :   พดพร้าวภาษาใต้ :   อี่ฮัวลอด
ความหมาย :   ใช้ด่าผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วน ๆ ที่เขามีลักษณะคล้ายกับวัวขุน
โดย :   พดพร้าวเมืองยะลาภาษาใต้ :   ยอน
ความหมาย :   ยุให้ทะเลาะกัน
เช่น มีคนยอนให้รบกัน
โดย :   ในนาภาษาใต้ :   เบล่อ
ความหมาย :   โง่
โดย :   คมภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เฝ้ารอ
โดย :   เกรซภาษาใต้ :   ลน
ความหมาย :   ส่งเเสง
โดย :   boyภาษาใต้ :   มุดดูด (adj)
ความหมาย :   ผมที่เปียกน้ำแล้วยังไม่ได้หวีให้เรียบร้อย หรือผมเปียกเป็นกระจุกๆ
ตัวอย่าง หัวเปียกเหมือนลูกมุดดูด
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   แต่ะโอเลี้ยง (n)
ความหมาย :   ชาดำเย็น
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   พดพร้าว (n)
ความหมาย :   เปลือกมะพร้าว หรือเส้นใยเปลือกมะพร้าว
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   หมูขี้พร้า (n)
ความหมาย :   หมูพันธุ์พื้นเมือง นิยมนอนปรักโคลน ตัวสีดำ ลำตัวแอ่นหลังโค้งงอเกือบติดพื้น นิยมนำมาแกงเผ็ดหยวกกล้วยเถื่อน (กล้วยป่า)
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   นกบินหลาขี้ควาย (n)
ความหมาย :   นกกางเขนบ้าน
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   นกบินหลาดง (n)
ความหมาย :   นกกางเขนดง Shama (n)
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   หัวมันหลา (n)
ความหมาย :   มันชนิดหนึ่ง มีเปลือกสีม่วง ลำต้นเป็นเถาคลุมดิน
นิยมนำมาใส่ในแกงไตปลา หรือนำมาชุบแป้งทอดเป็นมันทอด อร่อยดี
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   วาย (n)
ความหมาย :   หมึกสายชนิดหนึ่ง Octopus มีพิษ หากนำมารับประทานจะทำให้เป็นอัมพาตหรือถึงตายได้
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   ลูกกอ (n)
ความหมาย :   ลูกเกาลัดพันธุ์พื้นเมืองปักษ์ใต้ ขนาดเล็กกว่าลูกเกาลัด
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   ปลาโล๊ะบัน (n)
ความหมาย :   ปลากระบอกท่อนใต้ Mugil (n)
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   กัด (n)
ความหมาย :   เครื่องมือประมงชนิดหนึ่ง เป็นเนื้ออวนสีใส สำหรับวางอวนดักจับปลาในท้องนา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Gill net (n)
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   พร้าวเบา (n)
ความหมาย :   มะพร้าวเบา หรือมะพร้าวลูกเล็ก ออกลูกดกเต็มต้น นิยมนำมาทำเป็นน้ำมะพร้าวอ่อน
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   ปลาโสด (n)
ความหมาย :   ปลากระสูบขีด ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียน ว่ายน้ำปราดเปรียว
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   ปลาจ๊องหม๊อง (n)
ความหมาย :   ปลากระบาง ลักษณะเหมือนปลากระเบนแต่ตัวเล็กกว่า
นำมาทำอาหารผัดเผ็ดปลาจ๊องหม๊อง หรือนำมาชุบแป้งทอดก็อร่อยแหะทีเดียว
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   มูสังเงี้ยว (n)
ความหมาย :   ชะมด (n) ชอบกินกล้วย หากินตอนกลางคืน
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   หนนเซ่อ (adj)
ความหมาย :   ถนนตัดเป็นเส้นตรง (adj)
โดย :   เอ็ม< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702