๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ท้ายด้น
ความหมาย :   ท้ายทอย
โดย :   หยา นครศร๊ฯภาษาใต้ :   อิไสมั้นเล๊า
ความหมาย :   ไปยุ่งมันทำไม?
ช่างมันเถอะ!
โดย :   เหล็กโคนภาษาใต้ :   ในเค้า
ความหมาย :   ในเครือญาติพี่น้อง
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   อิไตรมั้นเล๊า
ความหมาย :   ความหมาย คือ ช่างมันเถอะ หรือ ช่างเขาเถอะ
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   คุบ
ความหมาย :   ก้ม
โดย :   แกวค์3ช่าภาษาใต้ :   ธุระ
ความหมาย :   ไปธุระ
โดย :   มั่วภาษาใต้ :   โบ๋
ความหมาย :   พวกเรา

โบ๋เราไปกินข้าวม้าย
โดย :   OzoneNetภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อยมาก
วันนี้แกงคั่วหรอยจังฮู้
โดย :   แก้ม ฟ้าใส ตรังภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วง

เราก็หวังเหวิดมันมากเกินไปแล้วแหละ
(เราก็เป็นห่วงมันมากเกินไปแล้วแหละ)
โดย :   กิมภาษาใต้ :   พันพรือ
ความหมาย :   เป็นอย่างไร/เป็นไง
เช่น พันพรือมั่ง?(เป็นไงบ้าง?)
โดย :   หนูนุ้ยภาษาใต้ :   พันพรือ
ความหมาย :   ทำอะไรอย่างนี้
โดย :   กุ้งภาษาใต้ :   ถ้าว
ความหมาย :   ใหญ่
คนถ้าว = ผู้ใหญ่(adult)
อันถ้าว= อันใหญ่
หนวยถ้าว=ลูกใหญ่, ใบใหญ่, ฟองใหญ่....
โดย :   jamภาษาใต้ :   เมลือง
ความหมาย :   แวววาว มันวับ
โดย :   เชนภาษาใต้ :   ก้างแทงหมก
ความหมาย :   จุก
โดย :   เด็กบางสิบบาทภาษาใต้ :   หย๋องแหย๋ง
ความหมาย :   ยุ่งเหยิง กระเซะกระเซิง พันกันยุ่งเหยิง
โดย :   jamภาษาใต้ :   หยาจ่อก
ความหมาย :   ตะกละ เห็นแก่กิน
โดย :   jamภาษาใต้ :   หย้องแหย้ง
ความหมาย :   ผอม , ไม่มีแรง หรือที่ใส่หญ้าให้วัว
โดย :   เหมกภาษาใต้ :   พุงขึ้น
ความหมาย :   ท้องอืด
โดย :   jamภาษาใต้ :   หัวมันหลา
ความหมาย :   มันเทศ เปลือกสีเหลือง หรื อสีม่วง
โดย :   jamภาษาใต้ :   ยอน
ความหมาย :   ยุให้ทำ เช่นแรกแตวาไอ้หนุนุ้ยยอนหมาให้ขบไอ้เท่ง
โดย :   เด็กช่องขาดภาษาใต้ :   หาน
ความหมาย :   กล้า ใจกล้า กล้าสู้ เช่น

จตุคามราคาเป็นล้าน หานซื้อ คือกล้าซื้อ
เป็นเด็กเป็นเล็ก หาน มีเรื่องกับนักเลง
โดย :   เปรมภาษาใต้ :   ราพา
ความหมาย :   กิ่งไม้ที่ตายแล้วมักจะอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง
โดย :   บ่าว79ภาษาใต้ :   อย่าเถ
ความหมาย :   อย่าซน
โดย :   เด็กเกาะฐานภาษาใต้ :   หนักแรง
ความหมาย :   มากเรื่อง/เรื่องมาก
โดย :   Lด็กLnwภาษาใต้ :   แฟ๊บ
ความหมาย :   ผงซักฟอก
โดย :   แอร์กี่< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702