๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ล๊อกแล๊ก
ความหมาย :   ไม่ทำตามสัญญา
โดย :   แอ๊ดนาโยงภาษาใต้ :   ล่าวล่าว
ความหมาย :   ไม่ระมัดระวัง
โดย :   แอ๊ดนาโยงภาษาใต้ :   ลึงลัง หรือ หลกๆ หรือ แขบ
ความหมาย :   คือ รีบร้อน
เช่น มาแล้วอิ "ลึงลัง" ไปใหน,
แล้วอิ "หลกๆ" ไปข้างใหน
งายมาแล้วกะอิ "แขบ" ไปใหน
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   ยบ
ความหมาย :   แอบ/ซ่อน
ไม่รู้ไปยบที่ไน่(ไหน)
โดย :   ***่ภาษาใต้ :   หยบ
ความหมาย :   แอบ ซ่อน
โดย :   ***่น้ยภาษาใต้ :   กือนุ้ย
ความหมาย :   สาวนุ้ยหรือน้องสาวนั่นเอง คำว่า กือนุ้ย เป็นภาษาใต้เจ๊ะเห ที่ชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นคะ ถ้าอยากรุ้ภาษาใต้เจ๊ะเห อีกก็บอกนะ
โดย :   ปลายฟ้าภาษาใต้ :   ย้ามมัน
ความหมาย :   ชั่งมัน
โดย :   เเอ๊ดภาษาใต้ :   เซ่อปรี๊
ความหมาย :   ตรง เป็นเส้นตรง ทางตรง ไม่คดเคี้ยว

แลหนนเส้นนี้ตะ เซ่อปรี้นิ บินรถเครื่องหรอยแรง
โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   พรกพร้าว
ความหมาย :   กะลามะพร้าว
โดย :   OzonEneTภาษาใต้ :   หวันเที่ยง
ความหมาย :   ตอนเที่ยง เที่ยงวัน 12 นาฬิกา
โดย :   เท่ง เมืองลุงภาษาใต้ :   ไร่วัว
ความหมาย :   เลื่อนโคที่ผูกไว้ให้กินหญ้า จากที่หนึ่งไปผูกไว้อีกที่หนึ่งเช่น ไร่วัวไปล่ามไว้ข้างปลวกหวันเที่ยง
โดย :   เท่ง เมืองลุงภาษาใต้ :   หยัดไม่ได้
ความหมาย :   สั่งไม่ได้ มอบหมายงานแล้วไม่ทำ หรืออทำไม่ได้ดั่งใจ หรือทำไม่เสร็จ
โดย :   เท่ง เมืองลุงภาษาใต้ :   หลกเหล็ก
ความหมาย :   อย่าหลกเหล็ก(อย่าทำเป็นเล่น)ย้ำให้มีความจริงจัง
โดย :   เท่ง เมืองลุงภาษาใต้ :   เบล้อ
ความหมาย :   ไม่ฉลาด ไม่เก่ง โง่
โดย :   อ.อ๊อดภาษาใต้ :   ฟันทูน
ความหมาย :   ฟันเหยิน

โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   ทูน
ความหมาย :   การแบกของโดยวางไว้บนศรีษะ

ทอโพรกต้องทูนข้าวไปสีแต่หัวรุ่ง สารหมดเพล้งแล้วนิ
โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   เบลิ๋น
ความหมาย :   ลื่น
โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   ลาไล
ความหมาย :   ร่ำไร
โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   คุบพบ
ความหมาย :   เจอโดยบังเอิญ

โดย :   ตรังแท้ภาษาใต้ :   มเหรอ
ความหมาย :   คือ "โง่ ไม่ฉลาด"
เช่น "ไอ้ฒ้าวหนี้ มเหรอ จัง"
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   ไอยะละก๊ะ
ความหมาย :   เป็นคำอุทานของคนใต้เมื่อตกใจ
โดย :   เจริญ TRS ตรังภาษาใต้ :   เบล๋อ
ความหมาย :   โง่
โดย :   เด็กใต้ภาษาใต้ :   งวน
ความหมาย :   คือ "คนให้เข้ากัน"
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   โบ๋เรา
ความหมาย :   พวกเรา
โดย :   แก้มป่องภาษาใต้ :   อยาหนักโจ้
ความหมาย :   คือ "อย่าส่งเสียงดัง"
เช่น อยาหนักโจ้ตะ เขาอินอน อิหลับ
อยากหนักโจ้แรง เขาอิฟัง ขาวบ้าน ขาวเมือง
โดย :   rattanajan< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702