๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ปลิ้น
ความหมาย :   คือ "พับแขนเสื้อ พับขากางเกง" หรือ "โกง" หรือ "เบี้ยว
เช่น ปลิ้น ขึ้นมาหนอยตะเดียวขาสกโคลกแหม็ด
ปลิ้น ขึ้นมาสักหิดตะเดียวแขนเสื้อติดยางแหม็ด
มั่นยืมไปตั้งหลายบาท สาอิโถก ปลิ้น หลาว
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   สักเดียวใจ
ความหมาย :   แป๊ปนึง
โดย :   คนธรรมดาภาษาใต้ :   ฉิ้วเช้ง
ความหมาย :   ซี้อิ๊วขาวตราแพะ/แกะ
โดย :   เด็กกลางแหลงใต้ภาษาใต้ :   โห้
ความหมาย :   คือ "พัง"
เช่น เริ่นนู้นเห็นว่า โห้ แหม็ดแล่ว
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   ติ่น
ความหมาย :   ปี๊บ
เทน้ำใส่ติ่นให้ที
โดย :   น้องยะภาษาใต้ :   ฉับพล๊อก
ความหมาย :   ทันทีทันใด
โดย :   หลวงแสนภาษาใต้ :   หร็องเหร็ง
ความหมาย :   เก่า,ใกล้พังเติมที
โดย :   หลวงแสนภาษาใต้ :   บ๊องบ๊อง
ความหมาย :   คือ "อาการไม่สมประกอบ"
เช่น เด็กหนี้แลท่าทาง บ๊องบ๊อง
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   นกตี้เตียวแห็ด
ความหมาย :   นกต้อยตีวิด
โดย :   คดทภาษาใต้ :   โหมงเหมง
ความหมาย :   คือ "ขอไปด้วยคน" หรือ "พลอยคนอื่น"
เช่น แล๊วอิไปกันวันไหน้ขอ โหมงเหมง กัน
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   หล๋อ
ความหมาย :   คือ เกราะ
เช่น การตีเกราะของคนสมัยก่อน ผู้นำหมู่บ้านจะเรียกประชุมชนชาวบ้านก็ต้องตีเกราะ
หน้าว่าผู้ไหญ้เรียกชุมหล๋าวเห็นตี หล๋อ ฉาว
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   แวว
ความหมาย :   "หมด,ไม่เหลือเลย"
เช่น วันนี้ไปชื้อของ เบี้ยแววเลย หมายความว่า วันนี้ไปช้อปปิ้ง เงินหมดเกลี้ยงเลย เอ้างง งง ฮิ ฮิ ฮิ
โดย :   palmyภาษาใต้ :   ฮวน
ความหมาย :   รบกวน ค้นหาจนพบ
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   ผลไม้ชนิดหนึ่งคือ มะละกอ
โดย :   แอ๊ดเด็กทุ่งสงภาษาใต้ :   หย๊องย่อ
ความหมาย :   วันนี้ ขอเสนอ คำว่า "หย๊องย่อ" เป็นกิริยา แสดงอาการเซื่องซึม มักใช้กับคน และสัตว์เลี้ยง
โดย :   บินหลาแจดภาษาใต้ :   เฉียงเรียน
ความหมาย :   ปอกทุเรียน
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   แป้งหวาน
ความหมาย :   ผงชูรส
โดย :   PKภาษาใต้ :   ฉากหัว
ความหมาย :   แทนคําเด็กซุกซน
โดย :   PKภาษาใต้ :   โส้ย
ความหมาย :   คือ "ซวย หรือ ไม่สมปรารถนา หรือไม่ได้ตามที่ต้องการ"
เช่น ไม่โร้ปรือวันนี้ โส้ย ทั้งวัน
หวางนี้ดวงมั้น โส้ย ทำไหร้ไม่ใคร่ได้
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   อย่าคล่อง
ความหมาย :   อย่ายุ่ง
โดย :   ชัย คนหล่อภาษาใต้ :   เอิด
ความหมาย :   เอิด หมายถึง อาการ ผยอง ลำพอง ถือว่าตัวเองดีเลิศ อย่างเช่นไอ้โหมนี้มันเอิดจริงๆ
โดย :   สายลมที่หวังดีภาษาใต้ :   ไอ้ไหรก้อ
ความหมาย :   อะไรอีก
โดย :   ชัย คนหล่อภาษาใต้ :   หราเหิน
ความหมาย :   ซุ้มซ้าม
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   ตรอย
ความหมาย :   คือ "กล่อย"
เช่น แม่โหยน้ำบอหนี้ ตรอย จัง
หวางหนี้กินไหรไหม้ใคร่ได้มั้น ตรอย ปาก
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   เหม็ดแก็กแก็ก
ความหมาย :   คือ "หมดไม่มีเหลือ"
เช่น ที่หลบมาได้ก่ะน้าว่า เหม็ดแก็กแก็ก แล้ว
แม่เหยมั้นกวาดหม้อ เหม็ดแก็กแก็ก แล้วฉานอิกินไหร
โดย :   rattanajan< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702