๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ได้แรงอก
ความหมาย :   สะใจ สุดสุดถึงใจ
โดย :   คนใต้ม้ายหวานภาษาใต้ :   พุน
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   หนุงหนิงภาษาใต้ :   โคม
ความหมาย :   กะละมัง
เอาโคมมาซักผ้าหิดถิ
โดย :   songsarnภาษาใต้ :   หวัก
ความหมาย :   ทับพี
โดย :   นาภาษาใต้ :   ทัพพี
ความหมาย :   เครื่องครัว
โดย :   ชายภาษาใต้ :   เซ่อ
ความหมาย :   แปลว่าตรง เช่น (โบ้สูทำให้เซ่อๆมั้งตะ)
โดย :   BlacKDreaMภาษาใต้ :   หนังควาย
ความหมาย :   เช่นว่า โหม๋เราไปแลหนังควายกันว่า ก็หมายถึงหนังตะลุง นั้นเอง
โดย :   นิว วงศกรภาษาใต้ :   เคือน - อก
ความหมาย :   มีอาการ คลื้นใส้ เกือบจะ อาเจียน

เช่น พบเห็นบางสิ่งบางอย่าง ที่อุดจาดนัยตา หรือไม่สบอารมณ์ หลายคนอาจออกอาการ เคลือน อก ..
โดย :   ดิ่งภาษาใต้ :   โบ๋เด็ก
ความหมาย :   โบ๋เด็ก แปลว่า แฟน เช่น
บาวมีโบ๋เด็กแล้วหม๋าย????
โดย :   smilelgirlภาษาใต้ :   หมัน , หมันแระ
ความหมาย :   หมัน แปลว่า ใช่

หมันแระ แปลว่า ใช่แล้ว
โดย :   สุจังภาษาใต้ :   ทำตากุลิบกุลิบ
ความหมาย :   หมายถึง การกระพริบตาเร็วๆเพื่อแสดงความไม่พอใจ<br>
ตัวอย่าง เราไม่ชอบอีสาวนั่นเลย พอมองเราแล้วชอบทำตากุลิบกุลิบ
โดย :   วิสังขารภาษาใต้ :   หลุหละ
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม ทำอะไรก็ดูพะรุงพะรังไปหมด ทำอะไรก็ไม่ค่อยระวัง

เช่น อย่าทำงานให้มันหลุหละนักแรง
โดย :   Lee Flyภาษาใต้ :   ส๊อกแส็ก
ความหมาย :   ไม่ชัดเจน ไม่เสร็จเสียที
เพื่อนชาญชัย..ทำอะไรเห็น..ส๊อกแส็ก..ๆ..
โดย :   Aek-Nongyounภาษาใต้ :   งอกแงก
ความหมาย :   ไม่พอใจแล้วทำท่างอกแงก
โดย :   อนุรักษ์ภาษาใต้ :   รึงรัง
ความหมาย :   ทำอะไรไม่ค่อยชัดเจน..มั่วไปหมด
ทำอะไรให้มันดีๆหน่อย..อย่ารึงรัง
โดย :   Aek-Nongyounภาษาใต้ :   ไซร้
ความหมาย :   ทำไม ( แล้วอีไซร้นิ)
โดย :   น.ส.สุขใจจังภาษาใต้ :   หรอกจังหู
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   โหรงเหรง
ความหมาย :   กรงนกแขวนโหรงเหรง
คื่อ เต็มไปหมด มีมากแต่ไม่เป็นระเบียบ
โดย :   กิจชัยภาษาใต้ :   หน้าเห็นดู
ความหมาย :   น่าสงสาร เช่น เด็กนี้หน้าเห็นดู แปลว่า เด็กคนนี้น่าสงสาร
โดย :   คนซั๋งภาษาใต้ :   เหลิน
ความหมาย :   หล่น
โดย :   phattaraภาษาใต้ :   หลบเริน
ความหมาย :   กลับบ้าน
เช่น เอ้ยพี่ไม่หลยเรินเออะ แปลว่า พี่ไม่กลับบ้านเหรอ
โดย :   Jttwhanภาษาใต้ :   เบล้อ
ความหมาย :   โง่
ตนอย่าเบล้อนักแรง
โดย :   บอสภาษาใต้ :   ถุ๋ม
ความหมาย :   แปลว่า ทิ้ง ในภาษาใต้
โดย :   ดีเจเกื้อ mouzeeภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลา
โดย :   เด็กชายวัดภาษาใต้ :   ก้วยช๊อก
ความหมาย :   ปาท่องโก๋..ของชาวสุราษฏ์ธานี
โดย :   Aek-Nongyoun< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702