๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   ลำบาก
โดย :   ปัญญาภาษาใต้ :   หมวน
ความหมาย :   ตะกอน บางที่เรียกว่า ขี้หมวน
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ปอดควาย
ความหมาย :   ขนมถังแตก
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   ไม่สาไหร
ความหมาย :   ไม่เป็นไร ไม่เท่าไหร่
โดย :   ยาภาษาใต้ :   พันพลื้อ
ความหมาย :   อะไร หรือ อย่างไร
โดย :   ชาวดินภาษาใต้ :   เหล็กไฟ
ความหมาย :   ไม้ขีดไฟ
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   หอนอนแปลบ
ความหมาย :   ง่วงนอนมาก ๆๆ
โดย :   Taeภาษาใต้ :   ตรูน
ความหมาย :   การถูเพื่อทำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่น ตรูนหัวมันทำหนม น้ำแข็งตรูน
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ไย
ความหมาย :   การที่พุดตามผู้พูดคำต่อคำในทางล้อเลียนเช่น ไยหลาวเดี๋ยวถูกดีดปากเหละ
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   หิดเดียว
ความหมาย :   นิดเดียว
โดย :   กิ้งภาษาใต้ :   ฮามบอล้อบอลอย
ความหมาย :   สวย
โดย :   ทรายภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปประรด
โดย :   ปิ๊กภาษาใต้ :   หร้อย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   เป็กภาษาใต้ :   ไทย
ความหมาย :   อะไหร
คืออะไร
ทำอะไรอยู่
โดย :   ใหม่ภาษาใต้ :   ผ้าชุบ
ความหมาย :   ผ้าขาวม้า เช่น ผ้าชุบกูอยู่ไหนแล้วฮะ
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   เช
ความหมาย :   การตำด้วยครกไหญ่ ๆ เช่น ไปเชหยวกให้หมูแล้วยัง
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ปุ๋น
ความหมาย :   โคมหรือกะละมัง
โดย :   เด็กวังภาษาใต้ :   ไว ๆ
ความหมาย :   เรวๆ
โดย :   จินานาฎภาษาใต้ :   บ่าว
ความหมาย :   ชาย
โดย :   กรรณสูตภาษาใต้ :   ลาด
ความหมาย :   ตลาด
โดย :   ดวงใจภาษาใต้ :   หิดตี่
ความหมาย :   ขอหน่อยนะ
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   ไซร้ไม่โหร๊ะ
ความหมาย :   ทำมัยไม่รู้
โดย :   จิราภาษาใต้ :   เมื่อแลกเดียว
ความหมาย :   เมือ่สักครู่
โดย :   TAEภาษาใต้ :   มะลิ
ความหมาย :   สัปรด
โดย :   คนพัทลุงภาษาใต้ :   หวัก
ความหมาย :   ทัพพี
โดย :   บ้านโพธิ์< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702