๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม
โดย :   เบซ์ .พ.วภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   papภาษาใต้ :   พุน
ความหมาย :   ถังน้ำ
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   โปะเรียน
ความหมาย :   ทุเรียนกวน
โดย :   cattacthภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปะรด
โดย :   ออมสินภาษาใต้ :   เเล
ความหมาย :   มองดู
โดย :   น้ำ (จ.ระนอง)ภาษาใต้ :   ต้น
ความหมาย :   ใช้เรียกพระที่กำลังบวช
โดย :   สาวบิวภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สับประรด
โดย :   สาวบิวภาษาใต้ :   หน้าหวาน
ความหมาย :   กากพร้าว
โดย :   ฟิลม์ รัฐภูมิภาษาใต้ :   เท่าขี้ปิ้ง
ความหมาย :   เล็กม้ากมากๆๆๆๆ
โดย :   เชอร์รีรี่ภาษาใต้ :   หรำ
ความหมาย :   อาการของคนเมากัญชา
โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   แต่แรก
ความหมาย :   สมัยก่อน
โดย :   ปูเป้ภาษาใต้ :   วิ่ง
ความหมาย :   การวิ่ง
โดย :   แตงภาษาใต้ :   ยังบอ
ความหมาย :   ไปไหน
โดย :   คนเก่งsFภาษาใต้ :   เติ๊ง
ความหมาย :   ที่สูง,ภูเขาสูง
โดย :   ส.ปากแจ่มภาษาใต้ :   แหบก
ความหมาย :   คนที่อาศัยและทำมาหากินอยู่บนภูเขา
โดย :   ส. ปากแจ่มภาษาใต้ :   หม็อง
ความหมาย :   หมายถึง สถานที่ที่อยู่ไกลจากเมือง ความเจริญยังเข้าไม่ถึงและทุรกันดาร
เช่น ดูเด็กกลุ่มนั้นสิ แต่งตัวมอมแมมสกปรก สงสัยคงมาจากในหม็อง
โดย :   ง้องแง้งภาษาใต้ :   ล็อกแล็ก
ความหมาย :   ไม่แน่ไม่นอน , ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
ส่วนใหญ่ใช้แทนกับคน....

เช่น อ้ายเท่งไซล็อกแล็กจังว่ะ....
แปลว่า เท่งทำไมนายเป็นคนไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้ว่ะ....
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   สกหมก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   เด็กน้อยภาษาใต้ :   สาก
ความหมาย :   ศาน
โดย :   น่ารักภาษาใต้ :   ตาโป๊ะ
ความหมาย :   สามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กัน
โดย :   คนเดิมภาษาใต้ :   ตาพัด
ความหมาย :   การเอาฝ่ามือฟาดลงไปตรงใหนก็ได้ของร่างกาย เช่น กูตาพัขี้หูไหลตอเดียวนิ
โดย :   แอนเด็กวังภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ

เช่น หลบบ้านกัน หมายถึง กลับบ้านกัน
โดย :   ขีมภัทรภาษาใต้ :   ชาติเบล๋อ
ความหมาย :   โง่มากๆๆๆๆ โง่ที่สุด
โดย :   คนสวย-สวยมากภาษาใต้ :   ถุน
ความหมาย :   ฝุ่น หรืออีกความหมายคือ ส่วนที่อยู่ไต้บ้านที่ยกเสาสูง เช่น ไปยิบพร้าไต้ถุนให้พ๋อที หรือ อีกความหมาย อยาฉุดถุนเล่นมันสกปรก
โดย :   อาคม สฎ.< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702