๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หัวครก
ความหมาย :   ทำอะไรที่มันไม่สำเร็จ
โดย :   โจ เด็กห้วยอดภาษาใต้ :   ย่าจก
ความหมาย :   กินอย่างมูมมาม ไม่มีมารยาท ตัวอย่าง คนนี้ไซรกิน ย่า-จก จัง
โดย :   เด็กนาวงภาษาใต้ :   มาชิกู
ความหมาย :   ผลไม้อย่างหนึ่ง ทางภาคกลางเรียกว่า ละมุด ผลสีน้ำตาล รี ๆ เปลือกบาง ต้องบ่มให้สุก
โดย :   เด็กนาวงภาษาใต้ :   แล้วพันพรืออ่ะ
ความหมาย :   เป็นอย่างไรบ้าง
โดย :   บอย นัฐค่างภาษาใต้ :   ฉุกหุก
ความหมาย :   ตกใจ ทำอะไรแบบทะเล่อทะล่า
โดย :   ติ หัวหินสิเกาภาษาใต้ :   เตรียน
ความหมาย :   การตัดกระดาษ ตัดผ้า โดยไช้กรรไกรหรือมีด
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   มีดหม้อ
ความหมาย :   ควันไฟส่วนที่เป็นดำ ๆ ที่ดิดไต้กระทะ , ไต้หม้อ
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ซาม
ความหมาย :   พอดี พอประมาน เช่น ลอกอซามกินพอดี
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ส้มกำเหลียด
ความหมาย :   ระกำอ่อน กินเมล็ดได้
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   สาย
ความหมาย :   สาหร่ายหางกระรอก เช่น สายนี้น่าซ้อนกุ่งคาด
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ยาล่าวล่าว
ความหมาย :   ไม่ต้องรีบ
โดย :   p1หนูรักษ์ภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ
โดย :   โอม เมืองบีภาษาใต้ :   โม๋
ความหมาย :   โง่
โดย :   จ๋วนภูเก็ตภาษาใต้ :   แฉ็ง
ความหมาย :   การเอามาแสดงให้ดู หรือเป็นคำสแลงหมายถึงการถูกดุด่า
โดย :   นานมุก ณ ทุ่งเตาภาษาใต้ :   เชื่อ ๆ / แช่ ๆ
ความหมาย :   เป็นคำที่คนใต้ใช้พูด เพื่อ ขับไล่....สัตว์

เช่น ไล่ไก่ ร้องว่า เชื่อ ๆ หากไล่สุนัข ร้องว่า แช่ ๆ เป็นต้น
โดย :   taeภาษาใต้ :   ไอไหรเก๊าะ
ความหมาย :   อะไร
โดย :   nupyuภาษาใต้ :   ไม่รู้จักหวัน
ความหมาย :   โง่ ไงอิอิ
โดย :   nupyuภาษาใต้ :   อ้อดิ้ง
ความหมาย :   การกระทำตัวที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือเรียกว่าตอแหล
โดย :   M2Mภาษาใต้ :   ปลำ
ความหมาย :   การเอากันหรือการปี้กัน
โดย :   ไม่บอกก็โง่ดิอี66รดภาษาใต้ :   หร้อยแต้ๆ
ความหมาย :   อร่อยจริงๆ
โดย :   อรภาษาใต้ :   กีด
ความหมาย :   ย่อมาจากกีดขวาง เกะกะ เช่น เฮถอยหิดถียากี***ะ
โดย :   อาคม สฎ.ภาษาใต้ :   ใต้
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   เเนนภาษาใต้ :   โมง
ความหมาย :   ทวาร ,ก้น ,ตูด
เช่น เจ็บโมง
โดย :   ตีโมงภาษาใต้ :   หร่อย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   วาภาษาใต้ :   ช่องเล่
ความหมาย :   คำวิเศษน์

แปลว่า (เด็ก) ฟันหลอ

เช่น น้อง***่นุ้ย ฟันช่องเล่...
โดย :   ห้วยยอด 2 ว.2< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702