.
หางานในตรัง :: บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) รับสมัคร รับด่วน!!งานฝ่ายคลังสินค้า,ค้าปลีกและฝ่ายขาย
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
รับด่วน!!งานฝ่ายคลังสินค้า,ค้าปลีกและฝ่ายขาย
จำนวน
4 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป)
ที่อยู่กิจการ
75/6-9 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
บริษัท สลักศิลป์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ฝ่ายบุคคล
17-02-60
   
ที่ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการ เพศ อายุ คุณสมบัติอื่นๆ
(ตำแหน่ง) ศึกษา
1 พนักงานธุรการคลังสินค้า 1 ปวช.ขึ้นไป ชาย/ 18-30ปี  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น Ms.Word,Ms.Excel,มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน      
  (แผนกเบิกจ่ายและ     หญิง   มีความรับผิดชอบ,มีความซื่อสัตย์,มีความอดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ,รับแรงกดดันได้,ทำงานในห้องเย็นได้      
  โอนย้ายสินค้า)         เข้าใจพื้นฐานงานคลังสินค้า,เข้าใจระบบการตรวจสต๊อกและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
                   
2 พนักงานประจำคลังสินค้า 1 ม.3 ขึ้นไป ชาย 18-30ปี  - สภาพร่างกายแข็งแรง,ยกของหนักได้,ทำงานในห้องเย็นได้  มีความรับผิดชอบ,มีความซื่อสัตย์,มีความอดทน      
  (แผนกเบิกจ่ายและ         แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ,รับแรงกดดันได้,เข้าใจพื้นฐานงานคลังสินค้า และสามารถจัดลำดับความสำคัญ      
  โอนย้ายสินค้า)         ของงานได้      
3 พนักงานบริการลูกค้า 1 ม.3 ขึ้นไป ชาย 18-30ปี  - มีจิตบริการ,รักสะอาด,เป็นผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีสภาพร่างกายแข็งแรง,ยกของหนักได้ 
            สามารถพูดทักทายลูกค้า และแจ้งข่าวสารลูกค้าได้  
4 พนักงานธุรการขาย 1 ปวส. ขึ้นไป ชาย/หญิง 20-30ปี  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น Ms.Word,Ms.Excel,มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน      
            มีความรับผิดชอบ,มีความซื่อสัตย์,มีความอดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ,รับแรงกดดันได้,มีทักษะในการพูดดี       
            สามารถรับคำสั่งซื้อลูกค้าได้,สามารถควบคุมอารมณ์และต้องเข้าใจลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย      
            (มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  


สวัสดิการ       หลักฐานการรับสมัครงาน           1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  
1. ประกันสังคม                                                2. สำเนาบัตรประชาชน  
2. เบี้ยขยัน                                                3. สำเนาทะเบียนบ้าน  
3. Birthday Card                                                4. สำเนาวุฒิการศึกษา               
4. เงินของขวัญงานมงคลสมรส       5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน   
5. ลาดูแลภรรยาหลังคลอด         6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  (กรณีสมัครตำแหน่งพนักงานจัด-ส่งสินค้า)
   (สำหรับพนักงานชาย)         7. สำเนาบัตรประกันสังคม(ถ้ามี)
6. ของขวัญรับขวัญบุตร         8. สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)  
7. เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต ช่องทางการติดต่อ    1. สอบถามด้วยตนเองได้ที่สำนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท สลักศิลป์ จำกัด
8. เงินรางวัลพิเศษ               (ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป ซ.คอกม้า)   ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  
9. รางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน            วัน/เวลาทำการ  ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น. 
10. งานเลี้ยงประจำปี         2. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่  Email :  salaksilp.hr@outlook.com
            3. โทรศัพท์  Tel :  089-5913883   โทรสาร :   075-212550
            4. ติดต่อสำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง 

โทรศัพท์
089-5913883
โทรสาร
075-212550
วันที่ประกาศ
17 ก.พ.2560  เวลา 16:25 น.     IP: 118.173.113.196
จำนวนผู้เข้าชม
2488

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com