๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน


     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
ที่อยู่กิจการ
เลขที่ 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เพศ
ชาย
รายละเอียด
1. การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย                                               
1.1 วางแผนการปฏิบัติงานของแผนกรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ                                             
1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ, ความถูกต้องตามวิธีปฎิบัติที่ดี และการเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงานเป็นสำคัญ                                        
1.3 รับเรื่องราวร้องทุกข์อันเกี่ยวกับงานในแผนกรักษาความปลอดภัยจากผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและถูกต้องที่สุด อันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น, หน่วยงานและบริษัทฯ น้อยที่สุด                                
1.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                               
2. การบริหารงานทั่วไป                                     
2.1 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                       
2.2 มอบหมายงานและอำนาจดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกรักษาความปลอดภัย                
2.4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                       
2.5 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย  อายุ 28-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.มีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7.มีประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวอย่างน้อย 3-5 ปี
 
สนใจสมัครงานได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเรือ รัษฏา จังหวัดตรัง               
ติดต่อสอบถาม 088-7622205
E-mail : hr.officer@ruarasadahotel.com,hr.mgr@ruarasadahotel.com
โทรศัพท์
075-214230 / 088-7622205
โทรสาร
-
วันที่ประกาศ
11 ก.ย.2562  เวลา 11:20 น.     IP: 125.26.19.193
จำนวนผู้เข้าชม
119

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


คำเตือน: ผู้สมัครงานกรุณาตรวจสอบบริษัทให้ละเอียด และอย่าโอนเงินก่อนทุกกรณี เนื่องจากอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพได้

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com