.
หางานในตรัง :: โรงแรมเรือรัษฎา - Rua Rasada Hotel รับสมัคร Restaurant Manager (The Pier 88)
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
Restaurant Manager (The Pier 88)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงแรมเรือรัษฎา - Rua Rasada Hotel
ที่อยู่กิจการ
188 Phattalung Road, Thap Thiang, Muang Trang, Trang 92000
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
ลักษณะงาน
 1. บริหารจัดการเรื่องคน (ครัว + บริการ) - ควบคุมและดูแลเรื่องการจัดตารางปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 2. บริหารจัดการสถานที่ - ควบคุมดูแลจัดการสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย บรรยากาศสวยงาม และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด - ควบคุมดูแลสถานที่ให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละรอบ
 3. บริหารยอดขาย และงบประมาณ - จัดทำงบประมาณรายปี พร้อมทั้งบริหารยอดขายและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ - หาฐานลูกค้าเพิ่มเติม - ควบคุมดูแลบริหารสาขาให้ดำเนินงานไปตามมาตรฐาน และคุณภาพที่ตั้งไว้ 
4. บริหารจัดการต้นทุน - ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับยอดประมาณการใช้ - ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการใช้วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน - ควบคุมการรับ และจัดเก็บที่เหมาะสม - ลดปริมาณการสูญเสีย 
5. บริหารคุณภาพงานบริการ - ควบคุมนโยบายและมาตรฐานงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในสาขาให้มีใจรักงานด้านการบริการ 

คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์บริการในร้านอาหาร
  3. รู้ขั้นตอนการเสิร์ฟที่เป็นสากล - มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีความอดทนสูง
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  5. สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐได้เป็นอย่างดี - ทำงานเชิงรุกได้ มีความคิดสร้างสรรค์
  6. มีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
  7. บุคลิกภาพดี 
วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง แผนกทรัพยากรบุคคล
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น หรือ Email มาที่ hr.ast@ruarasadahotel.com
โทรศัพท์
0887622205
โทรสาร
66 (0) 75 214 250
วันที่ประกาศ
13 ส.ค.2560  เวลา 20:47 น.     IP: 114.109.48.101
จำนวนผู้เข้าชม
1817

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com