.
หางานในตรัง :: บริษัทตรังการพิมพ์ จำกัด รับสมัคร Sales Support Coordinator
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
Sales Support Coordinator
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
บริษัทตรังการพิมพ์ จำกัด
ที่อยู่กิจการ
8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง  อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์  อดทน  และมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง ประสานงาน ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า – ฝ่ายโรงงาน – ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
2.  ติดตามสถานะงานของลูกค้า  เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
3.  จัดทำใบเสนอราคา ออกบิล ออกใบสั่งทำ Artwork   ออกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.  วางแผนการจัดส่งสินค้าได้ตาม Order
5.  งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เอกสารสมัครงาน
1. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว                              1  รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน                                            1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                              1  ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา                                              1  ฉบับ
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน  (ถ้ามี)                 1  ฉบับ
6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร                               1  ฉบับ
7. สำเนาใบผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง            
     ทุกหลักสูตร  (ถ้ามี)  อย่างละ                               1  ฉบับ
8.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ( ถ้ามี )  1 ฉบับ
 
สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์  086-8884915 , 075-214466-7  ต่อ 103
 088-7582044  วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา  08.00-17.00 น.
หรือส่งประวัติมาเพื่อพิจารณาได้ที่ E-mail: wipawanee.g@gmail.com
โทรศัพท์
075-214466-7
โทรสาร
075218104
วันที่ประกาศ
17 ก.ค.2560  เวลา 13:35 น.     IP: 1.4.250.194
จำนวนผู้เข้าชม
1415

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com