๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ครูผุ้สอน วิชาวัดผล ประเมิณผล
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงเรียนตรังวิทยา
ที่อยู่กิจการ
7/1 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
13,000
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา
2.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7.ใบรับรองแพทย์
วันเวลาและสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนตรังวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนตรังวิทยาหรือทาง www.twy.ac.th สอบปฎิบัติการสอนสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
โทรศัพท์
075-218188/088-7907508
โทรสาร
วันที่ประกาศ
12 ต.ค.2561  เวลา 14:51 น.     IP: 1.2.182.247
จำนวนผู้เข้าชม
324

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com