๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงเรียนตรังวิทยา
ที่อยู่กิจการ
7/1 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
13,000
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด

อกสารและหลักฐาน
1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบรายงานผลการศึกษา 
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
6.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7.ใบรับรองแพทย์
วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนตรังวิทยา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนตรังวิทยาหรือ www.twy.ac. สอบปฎิบัติการสอนสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561


โทรศัพท์
075-218188/088-7907508
โทรสาร
วันที่ประกาศ
12 ต.ค.2561  เวลา 14:27 น.     IP: 1.2.182.247
จำนวนผู้เข้าชม
142

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com