๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ผช.หัวหน้าอัดน้ำยา (กลางคืน)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด
ที่อยู่กิจการ
55 ม.5 ถ.ตรัง - สิเกา ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
คุณสมบัติ
1.อายุไม่เกิน 40 ปี
2.ชายหรือหญิง
3.จบปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีบุคลิกภาพดี
5.มีความเป็นผู้นำ
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา
7.มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น อดทน ตั้งใจทำงาน
8.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
9.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานเก่ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
10.มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
11.ทำงานตั้งแต่เวลา 16.00-24.00น.
 
ลักษณะงาน
1.บริหารจัดการ ควบคุม งานอัดน้ำยา-อบไม้
2.บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
3.ติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน 
4.ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน
 
 
เอกสารที่เตรียมสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 
รับด่วนมาก
สมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume (ประวัติ) ได้ที่ HRASIAPACIFICPARAWOOD@HOTMAIL.COM

โทรศัพท์
075278222 ต่อ107
โทรสาร
-
วันที่ประกาศ
12 ก.ค.2561  เวลา 16:14 น.     IP: 118.175.228.205
จำนวนผู้เข้าชม
112

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com