top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานขับรถ 5   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 6969  30 ก.ย.2564
  พนักงานขับรถ 5   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 6970  30 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 6967  30 ก.ย.2564
  Rider พนักงานส่งของหญิง 1   เสือป่า-สแควร์ 6980  30 ก.ย.2564
  พนักงานเรียงไม้รายวันจำนวนมาก(รายได้ 500+ต่อวัน) 10   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 6974  30 ก.ย.2564
  พนักงานทำขนม 1   รตนพรรณ 6969  30 ก.ย.2564
  Grab food รับ-ส่งอาหาร ส่งคน ส่งของ (มอไซค์) 5   Grab 6969  30 ก.ย.2564
  พนักงานบัญชี 1   บริษัท แพชชั่น จำกัด 6983  30 ก.ย.2564
  พนักงานส่งพัสดุ 2   บริษัท นินจา โลจิสติกส์ สาขาตรัง 6988  30 ก.ย.2564
  พนักงานเดินอาหาร 1   เลตรัง 2 6969  30 ก.ย.2564
  พนักงานทำความสะอาด 1   เลตรัง 2 6968  30 ก.ย.2564
  พนักงานเสริฟ 1   เลตรัง 2 6972  30 ก.ย.2564
  ดูแลผู้สูงอายุ 1   บ้าน 6982  30 ก.ย.2564
  พนักงานฝ่ายผลิต (ผลิตยางเทียมและยางธรรมชาติ) 5   บจก.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6971  30 ก.ย.2564
  แม่บ้าน 1   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 6978  30 ก.ย.2564
  แม่ครัวตามสั่ง 2   ครัวคุุณนก 6968  30 ก.ย.2564
  แม่ครัวตามสั่ง 2   ครัวคุุณนก 6970  30 ก.ย.2564
  แม่ครัวตามสั่ง 2   ครัวคุุณนก 6970  30 ก.ย.2564
  แม่ครัวตามสั่ง 2   ครัวคุุณนก 6969  30 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าสารสนเทศIT 1   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 7018  30 ก.ย.2564
  พนักงานส่งบิลเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ 3   บริษัท โบลเดอร์ จำกัด 6983  29 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน/ออนไลน์ 1   สปอร์ทเทค 6987  29 ก.ย.2564
  พนักงานขับรถ(ด่วนๆๆ) 1   บริษัท นาเมืองเพชรพาราวุ้ด จำกัด 6969  29 ก.ย.2564
  พนักงานขาย 5   ไลฟ์ กรุ๊ป เซลล์แอนด์ เซอร์์วิส 6968  29 ก.ย.2564
  พนักงานรับส่งพัสดุ Parttime ด่วนๆ หลายอัตรา 20   บริษัท J&T Express จำกัด 6976  29 ก.ย.2564
  พนักงานธุรการ 4   บริษัท เอสทีเอส กันตัง โลจิสติกส์ จำกัด 6995  29 ก.ย.2564
  พนักงานประจำร้าน 1   Traveller 6975  29 ก.ย.2564
  พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน) 10   บจก.ไบโอแมส ฟิวเอล เพลเลท 6975  29 ก.ย.2564
  พนักงาน นวดไทย 1   คุณนาย นวดเพื่อสุขภาพ 6971  29 ก.ย.2564
  พนักงานเดินอาหาร 1   เลตรัง 2 6976  29 ก.ย.2564
  พนักงานทำความสะอาด 1   เลตรัง 2 6972  29 ก.ย.2564
  คนงานตัดเหล็ก 1   ร้านสุ่นหลี รับซื้อของเก่า 6970  29 ก.ย.2564
  ช่างคุมเครื่องจักรสายการผลิต 1   หจก.สุ่นหลี โพลีพลาส 6972  29 ก.ย.2564
  ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องจักรสายการผลิต 1   หจก.สุ่นหลี โพลีพลาส 6969  29 ก.ย.2564
  แม่ครัว 2   ข้าวขาหมู-ข้าวมันไก่ 6970  29 ก.ย.2564
  แม่ครัว 2   ข้าวขาหมู-ข้าวมันไก่ 6971  29 ก.ย.2564
  แม่ครัว 2   ข้าวขาหมู-ข้าวมันไก่ 6971  29 ก.ย.2564
  ช่างไฟ 3   บจก.ทองศักดิ์กรุ๊ป 6975  29 ก.ย.2564
  พนักงานทำขนม 1   รตนพรรณ 6972  29 ก.ย.2564
  ผู้ช่วยช่างซ่อม รถแม็คโคร 10 ล้อ 3   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6978  29 ก.ย.2564
  ช่างซ่อม รถแม็คโคร 10 ล้อ 3   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6973  29 ก.ย.2564
  พนักงานขับรถสิบล้อ 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6970  29 ก.ย.2564
  พนักงานขับรถแม็คโคร 2   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6970  29 ก.ย.2564
  ที่ปรึกษาการขาย 10   มาสด้าตรัง 6980  29 ก.ย.2564
  พนักงานล้างรถ 5   เดอะเบสท์คาร์สปาตรัง 6969  29 ก.ย.2564
  Grab food รับ-ส่งอาหาร ส่งคน ส่งของ (มอไซค์) 10   Grab food 6970  29 ก.ย.2564
  พนักงานฝ่ายผลิต (ผลิตยางเทียมและยางธรรมชาติ) 5   บจก.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  Food and Beverage Supervisor 1   PARIMA HOTEL 6970  29 ก.ย.2564
  Security 1   PARIMA HOTEL 6971  29 ก.ย.2564
  Maid / Room boy 1   PARIMA HOTEL 6967  29 ก.ย.2564
  Part time ช่วงเทศกาลกินเจ 1   PARIMA HOTEL 6967  29 ก.ย.2564
  Kitchen Staff/ผู้ช่วยกุ๊ก 1   PARIMA HOTEL 6972  29 ก.ย.2564
  เร่งรัด 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายรับรถ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  นักศึกษาฝึกงาน 1   PARIMA HOTEL 6968  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายการเงิน/ทะเบียน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  Food and Beverage Service 1   PARIMA HOTEL 6966  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายเร่งรัด,ฝ่ายการเงิน/ทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายเร่งรัด,ฝ่ายการเงิน/ทะเบียน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6969  29 ก.ย.2564
  เลขา GM การตลาด 3   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 6966  29 ก.ย.2564
  พนักงาน ฝ่ายอะไหล่ 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6971  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายขาย/ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายเร่งรัด 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายขาย/ฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6968  29 ก.ย.2564
  นักเทคนิคการแพทย์ 1   ตรังเซ็นทรัลแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ 6978  29 ก.ย.2564
  เลขา PM 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6970  29 ก.ย.2564
  ฝ่ายภาษี 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6966  29 ก.ย.2564
  พนักงานร้านถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ 1   เซ็นเตอร์พ้อยท์ก๊อปปี้ 6967  29 ก.ย.2564
  ครูผู้ช่วย(คณิต) ด่วน Part time 1   คุมอง(ข้างรพ.วัฒนแพทย์) 6991  29 ก.ย.2564
  แม่บ้าน 1   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 6973  29 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าสารสนเทศIT 1   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 6977  29 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าสารสนเทศ แม่บ้าน 2   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 6966  29 ก.ย.2564
  เชฟ/กุ๊ก 2   คราฟแลป ตรัง 6966  28 ก.ย.2564
  แม่ครัวข้าวขาหมูข้าวมันไก่ 2   ครัวคุณนก หน้าเทคนิค 6973  28 ก.ย.2564
  เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน/ออนไลน์ 1   สปอร์ทเทค 6969  28 ก.ย.2564
  พนักงานชงน้ำ 1   ชามิงโก้ ตรัง (หน้าหมู่บ้านศรีตรัง) 6977  28 ก.ย.2564

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353