top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานพาร์ทไทม์ แผนก Kitchen 1   PARIMA HOTEL (โรงแรมพาริมา) 294  31 พ.ค.2565
  พนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการ 1   บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จำกัด 588  31 พ.ค.2565
  คนสวน 1   บริษัท ทองศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด 102  31 พ.ค.2565
  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย 1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 1028  31 พ.ค.2565
  พนักงานทำขนม 2   บริษัท เค้กตรังเบเกอร์รี่ จำกัด 528  31 พ.ค.2565
  ผจก.คลังสินค้าและจัดส่ง ด่วนๆๆๆ 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 237  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ด่วนๆๆ 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 103  31 พ.ค.2565
  พนักงานทั่วไป ด่วนๆๆ 10   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 242  31 พ.ค.2565
  วิศวกร 1   บริษัท พี.เค.เทคนิค จำกัด 84  31 พ.ค.2565
  ช่างไฟฟ้า 3   บริษัท พี.เค.เทคนิค จำกัด 97  31 พ.ค.2565
  พนักงานบาร์น้ำ 1   บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด 263  31 พ.ค.2565
  พนักงานขาย 2   แพนตี้-เดย์ 797  31 พ.ค.2565
  ติวเตอร์สังคมศึกษา 1   โรงเรียนกวดวิชาภาปัญญา (IDTuTor) 410  31 พ.ค.2565
  ติวเตอร์ชีววิทยา 1   โรงเรียนกวดวิชาภาปัญญา (IDTuTor) 99  31 พ.ค.2565
  พนักงานฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 2   บริษัท ส.รักรามทรัพย์เจริญ จำกัด 479  31 พ.ค.2565
  ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ 3   บริษัท ส.รักรามทรัพย์เจริญ จำกัด 99  31 พ.ค.2565
  ช่างเชื่อม 5   บริษัท ส.รักรามทรัพย์เจริญ จำกัด 87  31 พ.ค.2565
  พนักงานขายหน้าร้าน/ออนไลน์ 1   สปอร์ทเทค 207  31 พ.ค.2565
  พนักงานคลังสินค้า(ด่วน) 5   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 233  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี (ด่วน) 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 132  31 พ.ค.2565
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย. หญิง ด่วน!!! 10   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 168  31 พ.ค.2565
  พนักงานทำขนม 1   ทำขนมงานิ่ม 1122  31 พ.ค.2565
  พนักงานขายประจำร้าน 2   บริษัท วิษรรัตน์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด 883  31 พ.ค.2565
  พนักงานเติมน้ำมัน 2   บริษัท กษิรินทร์ ปิโตรเลี่ยม กรุ๊ป จำกัด 665  31 พ.ค.2565
  ฝ่ายบุคคล ด่วน!! 1   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 1101  31 พ.ค.2565
  เลขา สมุห์บัญชี ด่วน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 297  31 พ.ค.2565
  เจ้าหน้าที่ธุรการงานขนส่งและซ่อมบำรุง 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 196  31 พ.ค.2565
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 331  31 พ.ค.2565
  เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 135  31 พ.ค.2565
  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 120  31 พ.ค.2565
  ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 155  31 พ.ค.2565
  ผู้แทนฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมและพัฒนาระบบองค์กร 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 111  31 พ.ค.2565
  พนักงานจัดเรียงไม้แห้ง 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 81  31 พ.ค.2565
  นายม้าผ่า 2   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 66  31 พ.ค.2565
  นายม้าซอย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 51  31 พ.ค.2565
  ช่างซ่อมบำรุง (สาขาคลองเต็ง) 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 73  31 พ.ค.2565
  ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขาทุ่งยาว) 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 68  31 พ.ค.2565
  พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ไม้แห้ง 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 87  31 พ.ค.2565
  แม่บ้าน 1   โรงแรม บลูออคิด 411  31 พ.ค.2565
  พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3   บริษัทPBD Group Sales & Seviceสาขาตรัง 134  31 พ.ค.2565
  ฝ่ายทะเบียน (สัญญา) 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 487  31 พ.ค.2565
  ฝ่ายขายและธุรการขาย 1   โครงการบ้านจัดสรร ว.แลนด์เฮ้าส์ 148  31 พ.ค.2565
  ลูกค้าสัมพันธ์ 1   โครงการบ้านจัดสรร ว.แลนด์เฮ้าส์ 139  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าแผนกเลื่อย ประจำสาขา ไชยภักดี 1   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 74  31 พ.ค.2565
  พนักงานขับรถผู้บริหาร 1   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 98  31 พ.ค.2565
  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 1   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 144  31 พ.ค.2565
  ช่างซ่อมบำรุง 5   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 72  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง 1   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 81  31 พ.ค.2565
  พนักงานควบคุมกระดาษ 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 93  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าบัญชีและการเงิน 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 101  31 พ.ค.2565
  Sale 2   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 71  31 พ.ค.2565
  แม่บ้าน 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 74  31 พ.ค.2565
  พนักงานธุุรการขาย 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 126  31 พ.ค.2565
  พนักงานขับรถก้ามปู (คีบกระดาษ) 2   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 63  31 พ.ค.2565
  รปภ.(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 79  31 พ.ค.2565
  พนักงานขับรถ 6 ล้อ / รถกะบะ 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 87  31 พ.ค.2565
  จ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 321  31 พ.ค.2565
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 88  31 พ.ค.2565
  หัวหน้าคลังสินค้า 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 132  31 พ.ค.2565
  ช่างพิมพ์ 5   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 69  31 พ.ค.2565
  Boiler 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 79  31 พ.ค.2565
  พนักงานผสมสี 1   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 70  31 พ.ค.2565
  Support 5   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 70  31 พ.ค.2565
  พนักงานทั่วไป 10   บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ 150  31 พ.ค.2565
  Admin 1   บริษัท ผักบุ้งทัวร์ จำกัด 125  31 พ.ค.2565
  ติวเตอร์อังกฤษ, ติวเตอร์คณิตศาสตร์ 2   The Best English Tutor 141  30 พ.ค.2565
  พนักงานขายหน้าร้าน/ออนไลน์ 1   สปอร์ทเทค 186  30 พ.ค.2565
  พนักงานทำขนม 1   ขนมงานิ่ม 306  30 พ.ค.2565
  พนักงาน IT-Support 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 464  30 พ.ค.2565
  วิศวกรโยธา 1   บริษัท เคพีเอ็มเอ็ม จำกัด 319  30 พ.ค.2565
  ช่างก่อสร้าง 5   หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 106  30 พ.ค.2565
  ขับรถตัก+ขับแม็คโคร 2   หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 307  30 พ.ค.2565
  พนักงานชาย2ตำแหน่ง 2   บางรักหมูกะทะ 225  30 พ.ค.2565
  ผู้ช่วยเตรียมอาหาร2ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ2ตำแหน่ง 4   บางรักหมูกะทะ 263  30 พ.ค.2565
  พนักงานส่งพัสดุ 2   J&T Express 447  30 พ.ค.2565

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353