top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  PR พนง.ต้อนรับ 3   หอยป้ายแดง@ตรัง 3387  18 ธ.ค.2560
  เสมียน สาขา รัษฏา (อ. รัษฏา) 2   โพธิ์แก้วธุรกิจ 3396  18 ธ.ค.2560
  คนสวน 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3379  18 ธ.ค.2560
  คนสวน 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3395  18 ธ.ค.2560
  ช่างเชื่อม ด่วนมากๆๆๆๆ(สมัครแล้วรับทำงานเลย) 2   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3380  18 ธ.ค.2560
  ขายไม้ยางพารา 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3387  18 ธ.ค.2560
  สถาปนิก 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3379  18 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3382  18 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่IT 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3392  18 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่IT 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3385  18 ธ.ค.2560
  ฝ่ายบุคคล 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3387  18 ธ.ค.2560
  วิศวกรโปรเจค 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3385  18 ธ.ค.2560
  วิศวกรภาคสนาม(โฟรแมน) 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3380  18 ธ.ค.2560
  ฝ่ายขายโครงการ 3   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3380  18 ธ.ค.2560
  พนักงานขนของชาย 1   พีที ตรัง 3392  18 ธ.ค.2560
  พนักงานขายประจำโรบินสัน 1   ร้านตรังซูชิ 3392  18 ธ.ค.2560
  แม่บ้าน 1   ทำงานที่บ้านส่วนตัว 3388  18 ธ.ค.2560
  พนักงานซักอบรีด 1   บ้านช้างซักแห้ง 3403  18 ธ.ค.2560
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง. ด่วน!!!มากๆ 4   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3387  18 ธ.ค.2560
  กราฟฟิก ดีไซน์ 1   พีแอนด์เค กราฟฟิก 3402  17 ธ.ค.2560
  คนสวน 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3411  17 ธ.ค.2560
  พนักงานประจำร้าน 1   ไทยสวัสดิ์เภสัช 3398  17 ธ.ค.2560
  พยาบาลวิชาชีพ 1   ห้วยยอดรวมแพทย์คลินิก 3404  17 ธ.ค.2560
  พนักงานทำขนมจีบสังขยา 4   ขนมจีบนลินทร์ 3404  17 ธ.ค.2560
  พนักงานประจำร้าน 3   7-11 ถ.รัษฎา ตรัง 3400  16 ธ.ค.2560
  สถาปนิก 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3389  16 ธ.ค.2560
  เลขานุการ 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3395  16 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3385  16 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่IT 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3412  16 ธ.ค.2560
  ฝ่ายบุคคล 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3387  16 ธ.ค.2560
  วิศวกรโปรเจค 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3390  16 ธ.ค.2560
  วิศวกรภาคสนาม(โฟรแมน) 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3390  16 ธ.ค.2560
  ฝ่ายขายโครงการ 3   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3395  16 ธ.ค.2560
  ครูผู้สอน 2   โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 3405  16 ธ.ค.2560
  ผู้ช่วยช่างแอร์ 1   ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3396  16 ธ.ค.2560
  ช่างแอร์ 2   ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3398  16 ธ.ค.2560
  พนักงานเสิร์ฟ 1   Wine corner bar&bistro 3374  16 ธ.ค.2560
  พนักงานเสิร์ฟ 1   Wine corner bar&bistro 3391  16 ธ.ค.2560
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง. ด่วน!!!มากๆ 4   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3390  16 ธ.ค.2560
  ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 5   บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาห้วยยอด 3392  16 ธ.ค.2560
  ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 3   บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ สาขาห้วยยอด 3389  16 ธ.ค.2560
  พนักงานขาย 4   อันดามันการเกษตร 3388  16 ธ.ค.2560
  นักวิชาการดินและปุ๋ย 2   อันดามันการเกษตร 3380  16 ธ.ค.2560
  ช่าง ศูนย์บริการ 1   บริษัท เอกภัทร เมืองตรัง จำกัด 3390  16 ธ.ค.2560
  QC หน้าลาน ด่วน ..! 2   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3392  16 ธ.ค.2560
  พนักงานเสริฟ 1   1962 Cafe 3397  16 ธ.ค.2560
  แม่บ้านโรงแรม 2   โรงแรมเดอะพาราวู้ด ณ ตรัง 3381  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3390  15 ธ.ค.2560
  สถาปนิก 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3389  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่IT 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3381  15 ธ.ค.2560
  ฝ่ายบุคคล 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3402  15 ธ.ค.2560
  วิศวกรโปรเจค 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3385  15 ธ.ค.2560
  วิศวกรภาคสนาม(โฟรแมน) 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3389  15 ธ.ค.2560
  ฝ่ายขายโครงการ 3   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3392  15 ธ.ค.2560
  แม่บ้านสำนักงาน 1   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3382  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1   บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ จำกัด 3389  15 ธ.ค.2560
  หางานขับรถ ใบขับขี่ ท.3 อ.สิเกา จ.ตรัง 1   ท๊อป 3389  15 ธ.ค.2560
  จป.วิชาชีพ 3   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3386  15 ธ.ค.2560
  ฝ่ายตรวจสอบ 3   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3379  15 ธ.ค.2560
  พนักงานคัดไม้หน้าโต๊ะ 5   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3387  15 ธ.ค.2560
  ผู้ช่วยฝ่ายขาย 1   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3385  15 ธ.ค.2560
  เสมียนโรงเลื่อย 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3385  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3399  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต-หางม้า 6   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3391  15 ธ.ค.2560
  เสมียนไม้เปียก-ไม้แห้ง 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3377  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่ขับรถโฟคลิฟท์ 2   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3391  15 ธ.ค.2560
  จป.วิชาชีพ 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3395  15 ธ.ค.2560
  พนักงานเสิร์ฟ (หญิง) พาททาม 1   ร้านซุ้มแซ่บตรัง 3390  15 ธ.ค.2560
  พนักงานเสิร์ฟ (หญิง) 2   ร้านซุ้มแซ่บตรัง 3387  15 ธ.ค.2560
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1   ร้านซุ้มแซ่บตรัง 3393  15 ธ.ค.2560
  พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3379  15 ธ.ค.2560
  เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3386  15 ธ.ค.2560
  คนสวน 1   โรงแรมเรือรัษฎา 3379  15 ธ.ค.2560
  พนักงานบัญชี 1   โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม 3385  15 ธ.ค.2560
  ผู้ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่ Area Owner 5   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น สาขาตรัง 3401  15 ธ.ค.2560

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top