top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  ฝ่ายเลขาข้อมูล ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  11 มี.ค.2563
  ฝ่ายเช่าซื้อ ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6967  11 มี.ค.2563
  พนักงานขายล็อตเตอรี่ 1   สลากกินแบ่งรัฐบาล 6972  11 มี.ค.2563
  นักโภชนาการ 1   บริษัทมัม-คูซีนจำกัด 6967  11 มี.ค.2563
  คนส่ง/ครัวล้าง 1   HATYAISASHIMI 6966  11 มี.ค.2563
  แม่บ้านพาสไทม์ 1   เคียงควนรีสอร์ท 6968  11 มี.ค.2563
  คนสวน **ด่วน** 1   บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 6964  11 มี.ค.2563
  พนักงานขายนอกพื้นที่ 1   บจก.ดิจิตอลโฟนแอนด์ คอมมูนิเกชั่น 6965  11 มี.ค.2563
  ช่างไอที 1   บริษัทโชคดีคอมบริการ 6967  11 มี.ค.2563
  หัวหน้าช่างไอที 1   บริษัทโชคดีคอมบริการ 6968  11 มี.ค.2563
  ล่ามแปลภาษาจีน 1   บริษัท พูนทรัพย์ ชาร์โคล วู๊ด 6969  11 มี.ค.2563
  รับสมัครแม่ครัวอิสลาม 1   ร้านกาแฟชาริต้า 6969  10 มี.ค.2563
  รับสมัครแม่ครัวอิสลาม 1   ร้านกาแฟชาริต้า 6966  10 มี.ค.2563
  รับสมัครแม่ครัวอิสลาม 1   ร้านกาแฟชาริต้า 6990  10 มี.ค.2563
  บาริสต้า 1   โรงกาแฟมาเจอนี่ 6966  10 มี.ค.2563
  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2   บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด 6966  10 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่การเงิน 1   โรบินสันตรัง 6973  10 มี.ค.2563
  คนสวน **ด่วน** 1   บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  พนักงานขายนอกพื้นที่ 1   บจก.ดิจิตอลโฟนแอนด์ คอมมูนิเกชั่น 6963  10 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 1   บริษัท พีที ตรัง จำกัด 6966  10 มี.ค.2563
  ช่างเชื่อม ด่วน!!! 4   หจก.ส.ช่างเหล็ก รุ่งเรืองทรัพย์ 6964  10 มี.ค.2563
  Food and Beverage Manager 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6965  10 มี.ค.2563
  Chief Engineer ด่วน!!!!! 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6964  10 มี.ค.2563
  เลขานุการผู้จัดการฝ่ายช่าง 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6967  10 มี.ค.2563
  Bell Boy 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6964  10 มี.ค.2563
  Commis III 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6963  10 มี.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ Pier88 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6965  10 มี.ค.2563
  คนขึ้นต้นมะพร้าว ด่วนๆ 1   - 6964  10 มี.ค.2563
  ช่างซ่อมรถสิบล้อ หกล้อ แมคโคร 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  Supervisor (หัวหน้าคนงาน) 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถ 10 ล้อ 6 ล้อ 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถตัก 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถแม็คโคร 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6965  10 มี.ค.2563
  ครูผู้สอน 3   โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 6967  10 มี.ค.2563
  ฝ่ายเช่าซื้อ ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  10 มี.ค.2563
  ฝ่ายเลขาข้อมูล ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  10 มี.ค.2563
  ช่างบริการ (ซ่อมรถจักรยานยนต์) 1   บ.ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด 6963  10 มี.ค.2563
  พนักงานติดตามหนี้สิน พื้นที่ อ.เมือง อ.นาโยง 1   บ.ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด 6963  10 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1   บ.ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด 6964  10 มี.ค.2563
  ช่างแอร์ ด่วน!!!!!! 2   ควิกแอร์ 6962  10 มี.ค.2563
  พนักงานฝ่ายผลิต(ผลิตยางแผ่นรมควัน) 10   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 6966  10 มี.ค.2563
  พนง.ขายฝึกหัด(มันฝรั่งเลย์) 2   บจก.วิรุฬห์ผล(เสรี) 6964  9 มี.ค.2563
  แคชเชียร์ 1   S.R. Snooker Academy Trang 6966  9 มี.ค.2563
  พนักงานฝ่ายผลิต(ผลิตยางแผ่นรมควัน) 10   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 6962  9 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 1   บริษัทPBD Group Sale & Serviceสาขาตรัง 6966  9 มี.ค.2563
  ช่างไฟฟ้า 2   หจก.ธีภพ การไฟฟ้า 6963  9 มี.ค.2563
  พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 10   บริษัทPBD Group Sale & Serviceสาขาตรัง 6962  9 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6966  9 มี.ค.2563
  ล่ามแปลภาษาจีน 1   บริษัท พูนทรัพย์ ชาร์โคล วู๊ด 6967  9 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6967  9 มี.ค.2563
  หัวหน้างาน 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6964  9 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  พี่เลี้ยง/แม่บ้าน 1   บ้านตรงข้ามตลาดกองทุน 6964  9 มี.ค.2563
  ช่างเชื่อม ด่วน!!! 4   หจก.ส.ช่างเหล็ก รุ่งเรืองทรัพย์ 6961  9 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่การตลาด 3   สมหวังเงินสั่งได้ บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ 6964  9 มี.ค.2563
  ช่างแอร์ 2   ควิกแอร์ 6965  9 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 1   หจก.สุ่นหลี โพลีพลาส 6965  9 มี.ค.2563
  ฝ่ายเช่าซื้อ ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  ฝ่ายเลขาข้อมูล ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  9 มี.ค.2563
  พนักงานคลังสินค้า 1   ตงเฮง ฟู้ดส์ 6966  9 มี.ค.2563
  ที่ปรึกษาทางการเงิน 2   บริษัทเอไอเอ 6969  8 มี.ค.2563
  ช่าง 1   บริษัทโชคดีคอม บริการ จำกัด 6965  8 มี.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ​ พาร์ทไทม์​ 1   ร้านฮิปโป​ชาบู​ 6967  8 มี.ค.2563
  พ่อครัว/แม่ครัว ประจำร้านกาแฟ 1   iRin Cafe (ไอรินคาเฟ่) 6963  8 มี.ค.2563
  พนักงานทำความสะอาดและดูแลห้องพัก 2   S2 Motel 6965  8 มี.ค.2563
  ฺBARISTA (คนรักในการชงชิมรสกาแฟ ) 2   ร้านกาแฟท้องถิ่นปิรันญ่า 6964  8 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  7 มี.ค.2563
  พนักงานจัดส่งสินค้า 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6960  7 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6965  7 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6962  7 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC สิ่งพิมพ์ OFFSET 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6962  7 มี.ค.2563

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353