top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานร้านอาหาร 2   หม่านเซ่งหลุ่ง 3375  9 ม.ค.2561
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด (โรงใหม่) 3373  9 ม.ค.2561
  พนักงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพ 2   บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ดซํพพลาย จำกัด 3389  9 ม.ค.2561
  แม่บ้าน/แอดมิน *ด่วน* 1   Gustza_kid 3377  9 ม.ค.2561
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1   ร้านเทสต์ เจงกีสข่าน 3376  9 ม.ค.2561
  พนักงานชายทั่วไป 3   ร้านบัดดี้กราฟฟิก 3373  9 ม.ค.2561
  พนักงานชายทั่วไป 3   ร้านบัดดี้กราฟฟิก 3373  9 ม.ค.2561
  พนักงานขาย ตรัง,กระบี่,สตูล,พัทลุง 5   บจก.ทวินซัน หรือ ร้านเจนาย 3382  9 ม.ค.2561
  พนักงานขาย และ พนักงานขับรถ 2   หจก.สกาย เค.เอส เทรดดิ้ง 3385  9 ม.ค.2561
  พนักงานทั่วไป 3   พีแอนด์เค กราฟฟิก 3371  9 ม.ค.2561
  ธุรการทั่วไป 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3382  9 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3381  9 ม.ค.2561
  ฝ่ายบริหารงานบุคคลากร 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3380  9 ม.ค.2561
  ผู้ช่วยบริหารงานวิศวกรรม 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3376  9 ม.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง 2   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3371  9 ม.ค.2561
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) 1   โรงเเรมเรือรัษฎา 3379  9 ม.ค.2561
  Chief Engineer(หัวหน้าแผนกช่าง) 1   โรงเเรมเรือรัษฎา 3372  9 ม.ค.2561
  FB Manager 1   โรงเเรมเรือรัษฎา 3379  9 ม.ค.2561
  นักดนตรี 1   โรงเเรมเรือรัษฎา 3384  9 ม.ค.2561
  แม่บ้านสำนักงาน 1   บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด 3375  9 ม.ค.2561
  พนักงานคุมสต็อคสินค้า 1   บจก.เค้กตรังเบเกอร์รี่ 3389  9 ม.ค.2561
  พนักงานขาย 1   บจก.เค้กตรังเบเกอร์รี่ 3376  9 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่งานเกษตร 1   บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด 3376  9 ม.ค.2561
  ** พนักงานพิมพ์งาน *** 1   ร้านพิมพ์จัง 3383  9 ม.ค.2561
  พนักงานขายประจำ 10000+ 2   สปอร์ทเทค ตรัง 3381  8 ม.ค.2561
  พนักงานประจำร้าน 1   ชัยสินเครื่องพระ 3378  8 ม.ค.2561
  พนักงานบัญชี 2   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 3381  8 ม.ค.2561
  ฝ่ายบุคคล 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3378  8 ม.ค.2561
  สถาปนิก 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3378  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3376  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่IT 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3376  8 ม.ค.2561
  วิศวกรโปรเจค 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3380  8 ม.ค.2561
  วิศวกรภาคสนาม(โฟรแมน) 1   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3375  8 ม.ค.2561
  ฝ่ายขายโครงการ 2   ว.แลนด์เฮ้าส์ 3383  8 ม.ค.2561
  จป.วิชาชีพ ด่วน 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3377  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3385  8 ม.ค.2561
  ช่างซ่อมบำรุง 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3382  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ตาชั่งใหญ่ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3379  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3375  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3378  8 ม.ค.2561
  ครูปฐมวัย 1   โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 3422  8 ม.ค.2561
  กุ๊ก 1   บริษัทเค 3384  8 ม.ค.2561
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 3   ศูนย์ลดอันตรายตรัง เครือข่ายผู้ใช้ยา ประเทศไทย 3384  8 ม.ค.2561
  พนักงานขับรถกระจายสินค้า 5   บริษัท เชียร์คอฟฟ์ จำกัด 3391  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2   ศูนย์ลดอันตรายตรัง เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย 3386  8 ม.ค.2561
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) 1   โรงแรมเรือรัษฎา 3379  8 ม.ค.2561
  Chief Engineer ( หัวหน้าแผนกช่าง ) 1   โรงแรมเรือรัษฎา 3387  8 ม.ค.2561
  FB Manager 1   โรงแรมเรือรัษฎา 3383  8 ม.ค.2561
  นักดนตรี 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3394  8 ม.ค.2561
  ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน 4   บริษัทเอไอเอ จำกัด (ตรัง) 3375  8 ม.ค.2561
  ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน 4   บริษัทเอไอเอ จำกัด (ตรัง) 3385  8 ม.ค.2561
  ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน 4   บริษัทเอไอเอ จำกัด (ตรัง) 3380  8 ม.ค.2561
  ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 1   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 3385  8 ม.ค.2561
  พนักงานบัญชี 1   บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด 3388  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป 1   บ.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3384  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ห้องแลปยาง 1   บ.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3391  8 ม.ค.2561
  แม่บ้าน 1   ทำงานที่บ้านส่วนตัว 3382  8 ม.ค.2561
  เสมียนตาชั่ง (ทุ่งค่าย) 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3376  8 ม.ค.2561
  เสมียนโรงเลื่อย (ทุ่งค่าย) 2   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3379  8 ม.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ขับรถโฟคลิฟท์ (ทุ่งค่าย) 2   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3381  8 ม.ค.2561
  พนักงานฝ่ายบัญชี,ภาษี 3   บริษัทตั้งใจยนตรการ จำกัด 3377  8 ม.ค.2561
  จป.วิชาชีพ 1   บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด 3373  8 ม.ค.2561
  พนักงานฝ่ายบัญชี,ภาษี 3   บริษัทตั้งใจยนตรการ 2004 จำกัด 3378  8 ม.ค.2561
  หางานทำ 1   ดูแลคนชรา , เด็กอ่อน 3377  8 ม.ค.2561
  จป.วิชาชีพ (ด่วน!) 1   บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด 3384  8 ม.ค.2561
  พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 20   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้งไพศาล จำกัด (มหาชน) 3387  8 ม.ค.2561
  พนักงานขาย 4   อันดามันการเกษตร 3381  8 ม.ค.2561
  นักวิชาการดินและปุ๋ย 2   อันดามันการเกษตร 3376  8 ม.ค.2561
  จนท.พัฒนาธุรกิจรถจักรยานยนต์ 3   บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส 3381  8 ม.ค.2561
  พนักงานเสริฟ, ผู้จัดการห้องอาหาร 2   ร้านอาหารเรือนผู้การ 3372  8 ม.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง,คนงาน 3   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3382  8 ม.ค.2561
  ดูแลคนชรา(ไม่ติดเตียง) 2   บ้านส่วนตัว 3383  8 ม.ค.2561
  พนักงานออกเยี่ยมลูกค้า (canvass) ด่วน!!! 3   แม็คโครสาขาตรัง 3376  8 ม.ค.2561
  พนักงานค้าส่งสินค้า (ด่วน) 3   บริษัท เมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด 3379  8 ม.ค.2561
  พนักงานขาย 1   ร้านตรังโฟน 3381  7 ม.ค.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top