top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงาน 1   บ้านธรรมชาติตรัง 6967  30 มี.ค.2563
  พนักงานรับ-ส่ง พัสดุ รถยนต์ส่วนตัว สาขา ย่านตาขาว 1   J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส 6966  30 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่วิจัย ด้านการเงิน บัญชีโครงการ 1   หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย 6970  30 มี.ค.2563
  หัวหน้า สาขา ทับเที่ยง ส่งประวัติ ทาง E-mail 1   J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส 6968  30 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี 2   บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด 6972  30 มี.ค.2563
  พนักงานคอมผิวเตอร์และรถยนต์ 2   หจก.เจ.พี.เอ เจริญยต์ 6970  30 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ***ด่วนๆ*** 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 6969  30 มี.ค.2563
  ช่างบริการ (ซ่อมรถจักรยานยนต์) 1   บ.ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด 6966  30 มี.ค.2563
  ช่างจ๊อบแอร์ 2 ทีม ด่วน ! 2   บริษัทสยามชัย เซอร์วิส จำกัด สาขาเมืองตรัง 6967  29 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด 5   Food Service 6964  29 มี.ค.2563
  Riders (พนักงานรับส่งอาหาร) 9   Food Service 6964  29 มี.ค.2563
  ช่างซ่อมบำรุง 2   บริษัท ป.ศรทองขนส่ง จำกัด 6965  28 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต (ด่วน) 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6964  28 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6962  28 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6965  28 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 10   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6965  28 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   หจก.เหล็กทองวิศวกรรม 6966  28 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ***ด่วนๆ*** 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 6967  28 มี.ค.2563
  เด็กซื้ออะไหล่ซื้อของ 2   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 6964  27 มี.ค.2563
  พนักงานบริหารงานทั่วไป 1   บริษัท สยาม โลโยลา จำกัด 6968  27 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนๆ 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 6965  27 มี.ค.2563
  Technician support helpdesk 5   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3BB 6965  27 มี.ค.2563
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 1   โครงการบ้านเบญจศิริ (บจก.โคกหล่อ ลีฟวิ่งโฮม) 6966  26 มี.ค.2563
  คนสวน **ด่วน** 1   บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 6959  26 มี.ค.2563
  ฝ่ายบุคคล 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6965  26 มี.ค.2563
  นักวิชาการส่งเสริม ปฐพี- พืช 3   หจก.อันดามันการเกษตร 6965  26 มี.ค.2563
  ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 3   บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาห้วยยอด 6965  26 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 6965  26 มี.ค.2563
  เลขานุการ/ประสานงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6963  25 มี.ค.2563
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6964  25 มี.ค.2563
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6964  25 มี.ค.2563
  หัวหน้าบัญชี 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6962  25 มี.ค.2563
  พนักงานเดินเอกสารและประสานงาน(ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6964  25 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6961  25 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6960  25 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6961  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 6960  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 6963  25 มี.ค.2563
  คนสวน/ช่าง 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 6962  25 มี.ค.2563
  ช่างไฟฟ้า 2   หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 6961  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   บ้านอยู่อาศัย 6963  25 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 6965  25 มี.ค.2563
  พี่เลี้ยงเด็กแม่บ้าน 1   ส่วนตัว 6961  25 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   หจก.โรงอิฐภูทอง 6962  24 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 6962  24 มี.ค.2563
  นักการ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 6961  24 มี.ค.2563
  พนักงานขาย 1   หจก.บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ 6964  24 มี.ค.2563
  พนักงานฝ่ายขาย 10   นิยมกรุ๊ป 6962  24 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถไถ 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6962  24 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถตัก 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6961  24 มี.ค.2563
  ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ 5   บจก.อีซูซูอันดามันเซลส์ สาขาตรัง 6962  24 มี.ค.2563
  พนักงานรายวัน ฝ่ายผลิต 23   บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (ปุ้มปุ้ย) 6961  23 มี.ค.2563
  มาร์คกี้ 3   S R. Snooker Academy Trang 6961  23 มี.ค.2563
  ช่างควบคุมเครื่องจักร 1   หจก.สุ่นหลี โพลีพลาส 6963  23 มี.ค.2563
  พนักงานศูนย์ซ่อม นาป้อ*** 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6963  23 มี.ค.2563
  พนังงานขับรถ 1   บริษัท สุริยสินธุ์ จำกัด 6966  23 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและธุรกิจ 6965  23 มี.ค.2563
  พนักงานจัดเรียงไม้แห้ง 5   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 6966  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถไถ 4   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6967  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถตัก 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6965  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถแม็คโคร 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 6963  23 มี.ค.2563
  วิศวกรระบบสุขาภิบาล 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6965  22 มี.ค.2563
  วิศวกรเครื่องกล 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6966  22 มี.ค.2563
  โฟร์แมน 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6968  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง OE 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6964  22 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ จป. ระดับปฎฺิษัติงาน 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6964  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง PE 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6963  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง SE 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6962  22 มี.ค.2563
  พนักงานเขียนแบบ autocad 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6965  22 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6964  21 มี.ค.2563
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6963  21 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6963  21 มี.ค.2563
  ทั่วไป 5   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 6963  21 มี.ค.2563
  พนักงานเขียนแบบ autocad 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 6967  21 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี ด่วนๆ 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและธุรกิจ 6965  21 มี.ค.2563

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353