top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  Operations Support (Trang) 3   foodpanda 670  10 ก.ย.2562
  City Manager (Trang) 1   foodpanda 396  10 ก.ย.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 132  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 2   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 250  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 2   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 163  10 ก.ย.2562
  พนักงานประจำร้าน 2   ร้านประดิษฐ์นาฬิกา สาขา หอนาฬิกา 549  10 ก.ย.2562
  ดูแลผู้สูงอายุ 1   หจก.กฤษณ์นำชัยพาณิช 608  10 ก.ย.2562
  พนักงานบุคคล (ด่วน) 1   บ.ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด 735  10 ก.ย.2562
  ครูสอนภาษาอังกฤษ 1   โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ 259  10 ก.ย.2562
  พี่เลี้ยง/แม่บ้าน 1   บ้านตรงข้าม7-11ตลาดกองทุน 253  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการรีสอร์ท/ผู้จัดการทั่วไป RM/GM ด่วน 1   บริษัท ทับเทวัญ จำกัด 346  10 ก.ย.2562
  บาร์น้ำ/เสริฟ์ 2   The Park cafe 210  10 ก.ย.2562
  รับพนักงานประจำร้าน 1   ร้านตรังสโตร์ 711  10 ก.ย.2562
  ฝ่ายขาย 1   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 230  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 1   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 173  10 ก.ย.2562
  พนักงานประจำเครื่องตัด (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 165  10 ก.ย.2562
  ช่างพิมพ์เครื่องออฟเซ็ท 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 109  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 208  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (งานเฟล็กโซ่) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 123  10 ก.ย.2562
  ที่ปรึกษาด้านการเงิน 2   บริษัท เจนเนอราลี่ 165  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 122  10 ก.ย.2562
  ูธุรการฝ่ายขาย 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 267  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 106  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC สิ่งพิมพ์ OFFSET 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 163  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต (กล่องออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 103  10 ก.ย.2562
  ช่างเคาะ,ช่างสี,ช่างเครื่อง 10   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 168  10 ก.ย.2562
  ช่างเคาะ,ช่างสี,ช่างเครื่อง 10   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 85  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและแยกประเภท 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 168  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายขาย 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 178  10 ก.ย.2562
  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 158  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายเช่าซื้อ 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 132  10 ก.ย.2562
  เสมียนฝ่ายคลังสินค้าและศูนย์ซ่อม 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 200  10 ก.ย.2562
  พนักงานเดินขนส่งหลังสวน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 117  10 ก.ย.2562
  พนักงานตำแหน่ง เลขาGM 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 130  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายการตลาด 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 101  10 ก.ย.2562
  ช่างซ่อมหลายตำแหน่ง 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 101  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาตรัง 1   มาสด้าตร้ง 113  10 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องTCY 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 81  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 106  10 ก.ย.2562
  วิศวกรไฟฟ้า 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 82  10 ก.ย.2562
  พนักงานทั่วไป 10   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 206  10 ก.ย.2562
  ครูพาร์ทไทม์ วิชาภาษาอังกฤษ 1   บ้านครูมุก 267  9 ก.ย.2562
  ครูพาร์ทไทม์ วิชาภาษาอังกฤษ 1   บ้านครูมุก 141  9 ก.ย.2562
  ช่างไฟฟ้า 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 116  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าบัญชี 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 209  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 339  9 ก.ย.2562
  นักศึกษาฝึกงาน 1   ร้านวีรกรณ์โฟกัสซอร์วิส 167  9 ก.ย.2562
  วิศวกรตรวจเช็คการเบิกจ่ายบัญชี 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 137  9 ก.ย.2562
  วิศวกรจัดซื้อ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 97  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 132  9 ก.ย.2562
  พนักงานรับรถ ด่วน 1   กุ๊งกิ๊งคาร์แคร์ 595  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC สิ่งพิมพ์ OFFSET 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 273  9 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต (กล่องออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 202  9 ก.ย.2562
  พนักงานล้างจาน 1   ครัวกันเองตรัง 383  9 ก.ย.2562
  Revenue Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้ 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 113  9 ก.ย.2562
  Director of marketing 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 93  9 ก.ย.2562
  เลขานุการผู้จัดการฝ่ายFood & Beverage 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 121  9 ก.ย.2562
  Executive Chef 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 80  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 138  9 ก.ย.2562
  Chief Steward 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 85  9 ก.ย.2562
  Spa Supervisor 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 76  9 ก.ย.2562
  พนักงานนวดสปา ด่วน!!!!! 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 102  9 ก.ย.2562
  พนักงานเสิร์ฟ (Pier88) 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 151  9 ก.ย.2562
  Sales Officer (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 104  9 ก.ย.2562
  บัญชีลูกหนี้ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 424  9 ก.ย.2562
  พนักงานกราฟฟิก+ecommerce 1   บริษัท พีที ตรัง จำกัด 216  9 ก.ย.2562
  พนักงานขาย 2   ร้านแดรี่ควีน สาขาโรบินสันตรัง 508  9 ก.ย.2562
  ที่ปรึกษารถยนต์Mazda 4   Mazdaดุสิต กรุ๊ป จำกัด 257  9 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายผลิต(ผลิตยางแผ่นรมควัน) 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 149  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 204  9 ก.ย.2562
  ช่างติดตั้ง 2   เมืองตรังกล้องวงจรปิด 150  9 ก.ย.2562
  หัวหน้างาน 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 134  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องTCY 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 106  9 ก.ย.2562
  วิศวกรไฟฟ้า 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 91  9 ก.ย.2562
  พนักงานทั่วไป 10   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 263  9 ก.ย.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top