top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6154  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 2   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 6152  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 2   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานประจำร้าน 2   ร้านประดิษฐ์นาฬิกา สาขา หอนาฬิกา 6151  10 ก.ย.2562
  ดูแลผู้สูงอายุ 1   หจก.กฤษณ์นำชัยพาณิช 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานบุคคล (ด่วน) 1   บ.ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ครูสอนภาษาอังกฤษ 1   โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ 6150  10 ก.ย.2562
  พี่เลี้ยง/แม่บ้าน 1   บ้านตรงข้าม7-11ตลาดกองทุน 6151  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการรีสอร์ท/ผู้จัดการทั่วไป RM/GM ด่วน 1   บริษัท ทับเทวัญ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  บาร์น้ำ/เสริฟ์ 2   The Park cafe 6151  10 ก.ย.2562
  รับพนักงานประจำร้าน 1   ร้านตรังสโตร์ 6152  10 ก.ย.2562
  ฝ่ายขาย 1   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 1   บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 6152  10 ก.ย.2562
  พนักงานประจำเครื่องตัด (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ช่างพิมพ์เครื่องออฟเซ็ท 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (งานเฟล็กโซ่) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6152  10 ก.ย.2562
  ที่ปรึกษาด้านการเงิน 2   บริษัท เจนเนอราลี่ 6152  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (งานออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ูธุรการฝ่ายขาย 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC สิ่งพิมพ์ OFFSET 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6152  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต (กล่องออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ช่างเคาะ,ช่างสี,ช่างเครื่อง 10   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ช่างเคาะ,ช่างสี,ช่างเครื่อง 10   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและแยกประเภท 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6150  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายขาย 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายเช่าซื้อ 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เสมียนฝ่ายคลังสินค้าและศูนย์ซ่อม 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานเดินขนส่งหลังสวน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานตำแหน่ง เลขาGM 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายการตลาด 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ช่างซ่อมหลายตำแหน่ง 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาตรัง 1   มาสด้าตร้ง 6151  10 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องTCY 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  วิศวกรไฟฟ้า 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  พนักงานทั่วไป 10   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  10 ก.ย.2562
  ครูพาร์ทไทม์ วิชาภาษาอังกฤษ 1   บ้านครูมุก 6151  9 ก.ย.2562
  ครูพาร์ทไทม์ วิชาภาษาอังกฤษ 1   บ้านครูมุก 6151  9 ก.ย.2562
  ช่างไฟฟ้า 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าบัญชี 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6152  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  นักศึกษาฝึกงาน 1   ร้านวีรกรณ์โฟกัสซอร์วิส 6153  9 ก.ย.2562
  วิศวกรตรวจเช็คการเบิกจ่ายบัญชี 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6151  9 ก.ย.2562
  วิศวกรจัดซื้อ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 6151  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานรับรถ ด่วน 1   กุ๊งกิ๊งคาร์แคร์ 6151  9 ก.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC สิ่งพิมพ์ OFFSET 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต (กล่องออฟเซ็ท) 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 6152  9 ก.ย.2562
  พนักงานล้างจาน 1   ครัวกันเองตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  Revenue Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้ 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  Director of marketing 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  เลขานุการผู้จัดการฝ่ายFood & Beverage 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6150  9 ก.ย.2562
  Executive Chef 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6152  9 ก.ย.2562
  Chief Steward 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6152  9 ก.ย.2562
  Spa Supervisor 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6152  9 ก.ย.2562
  พนักงานนวดสปา ด่วน!!!!! 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานเสิร์ฟ (Pier88) 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  Sales Officer (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  บัญชีลูกหนี้ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานกราฟฟิก+ecommerce 1   บริษัท พีที ตรัง จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานขาย 2   ร้านแดรี่ควีน สาขาโรบินสันตรัง 6151  9 ก.ย.2562
  ที่ปรึกษารถยนต์Mazda 4   Mazdaดุสิต กรุ๊ป จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานฝ่ายผลิต(ผลิตยางแผ่นรมควัน) 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 6151  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 6152  9 ก.ย.2562
  ช่างติดตั้ง 2   เมืองตรังกล้องวงจรปิด 6151  9 ก.ย.2562
  หัวหน้างาน 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6150  9 ก.ย.2562
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องTCY 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  วิศวกรไฟฟ้า 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6151  9 ก.ย.2562
  พนักงานทั่วไป 10   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 6150  9 ก.ย.2562
  พี่เลี้ยง/แม่บ้าน 1   บ้านตรงข้าม7-11ตลาดกองทุน 6151  9 ก.ย.2562
  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 6151  9 ก.ย.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353