top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานบัญชี 1   หจก.เพื่อนนักเรียน 3395  17 ก.ย.2561
  เลขานุการ 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3393  17 ก.ย.2561
  พนักงานเสิร์ฟ (ประจำ) 2   Hidden Something A rooftop bar & bistro 3391  17 ก.ย.2561
  ช่างซ่อมบำรุง 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3402  17 ก.ย.2561
  ผู้จัดการโรงงาน 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3396  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3412  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3395  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(ใช้ภาษาจีนได้) 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3399  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3398  17 ก.ย.2561
  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3412  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3397  17 ก.ย.2561
  พนักงานเสริฟ-ล้างจาน 1   โกจงข้าวมันไก่ 3403  17 ก.ย.2561
  พนักงานขาย 5   บริษัท ซูซูกิฟอร์จูน จำกัด สาขาตรัง 3391  17 ก.ย.2561
  ช่างเคาะ 2   บริษัท ซูซูกิฟอร์จูน จำกัด สาขาตรัง 3405  17 ก.ย.2561
  ช่างสี 2   บริษัท ซูซูกิฟอร์จูน จำกัด สาขาตรัง 3401  17 ก.ย.2561
  ประชาสัมพันธ์ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3405  17 ก.ย.2561
  IT Developer/ Software Engineer/ Data Architect 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3392  17 ก.ย.2561
  ช่างทั่วไป 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3396  17 ก.ย.2561
  พนักงานธุรการ 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 3420  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3394  17 ก.ย.2561
  พนักงานจัดเรียงไม้อัดน้ำยา 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3397  17 ก.ย.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3395  17 ก.ย.2561
  QC ไม้แห้ง 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3391  17 ก.ย.2561
  รับสมัครคนดูแลผู้ป่วยด่วนคะ 1   60หมู5/ตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตัรง 3401  17 ก.ย.2561
  Chef de partie 1   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3397  17 ก.ย.2561
  คนขับเรือ 2   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3392  17 ก.ย.2561
  Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 1   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3401  17 ก.ย.2561
  Captain Bar and Restaurant 2   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3394  17 ก.ย.2561
  Bartender 1   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3395  17 ก.ย.2561
  ผู้ช่วยช่าง 1   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3398  17 ก.ย.2561
  Laundry (พนักงานซัก รีด) 1   บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3391  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ช่างกล ช่างไฟฟ้า) 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 3392  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3404  17 ก.ย.2561
  ช่างเฟอร์นิเจอร์ หรือฝึกทำเฟอร์นิเจอร์ 2   ประพันธ์เฟอร์นิเจอร์จำกัด 3396  17 ก.ย.2561
  พนักงานบัญชี 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3393  17 ก.ย.2561
  ครูผู้สอนปฐมวัย 2   โรงเรียนพรศิริกุล 3414  17 ก.ย.2561
  ขับรถโฟคลิฟท์หน้าลาน 2   บจก.กฤษณ์นำชัย พาราวู้ด 3409  17 ก.ย.2561
  QC.โต๊ะเลื่อย 2   บจก.กฤษณ์นำชัย พาราวู้ด 3408  17 ก.ย.2561
  QC.คลังสินค้า / ไม้แห้ง 2   บจก.กฤษณ์นำชัย พาราวู้ด 3394  17 ก.ย.2561
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3390  17 ก.ย.2561
  ช่างซ่อมบำรุง 2   บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 3401  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่งานเกษตร (ด่วนมาก) 1   บริษัท กันตังเอ็นเนอร์จี จำกัด 3390  17 ก.ย.2561
  Safety Specialist. 1   กรีนริเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 3393  17 ก.ย.2561
  ช่างเครื่องกล (โฟร์แมน) 3   กรีนริเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 3392  17 ก.ย.2561
  IT Support 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3399  17 ก.ย.2561
  โปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3399  17 ก.ย.2561
  ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3398  17 ก.ย.2561
  เลขาสมุห์บัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3402  17 ก.ย.2561
  งานกราฟฟิค 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3392  17 ก.ย.2561
  พนักงานขายนอกพื้นที่ 2   บจก.ดิจิตอลโฟน แอนด์ คอมมูนิเกชั่น 3391  17 ก.ย.2561
  หางาน จบม.6 2   ว่างงาน ด่วนๆ 3381  17 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 1   Worldmed Clinic 3400  16 ก.ย.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พ่อครัว (ไทย-ฝรั่ง) 1   Worldmed Clinic 3397  16 ก.ย.2561
  หางาน จบบริบาล 1   กำลังว่างงาน 3383  16 ก.ย.2561
  ฝ่ายผลิต 15   บ.ดีแอนด์จี ฟู๊ดซัพพลาย 3395  16 ก.ย.2561
  ต้องการคนดูแลผู้ป่วยด่วน 1   รับงานดูแลผู้สงอายุหรึอผู้ป่วยติดเตียง 3395  16 ก.ย.2561
  ต้องการคนดูแลผู้ป่วยด่วน 1   รับงานดูแลผู้สงอายุหรึอผู้ป่วยติดเตียง 3395  16 ก.ย.2561
  พนักงานร้านถ่ายเอกสาร 2   ร้านถ่ายเอกสาร 3410  16 ก.ย.2561
  พนักงานร้านถ่ายเอกสาร 1   ร้านถ่ายเอกสาร 3396  16 ก.ย.2561
  รับออเดอร์ขนมรูเดือนสิบ 1   ขนมเดือนสิบ 3386  16 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ห้องแลปยาง ด่วน!! 1   บ.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3397  16 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน!! 1   บ.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3387  16 ก.ย.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!! 1   บ.โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3381  16 ก.ย.2561
  Graphic Designer 2   THE BIZ AVENUE เดอะบิส อเวนิว 3399  16 ก.ย.2561
  แคชเชียร์ 1   บ.มณีวรรณ แมนชั่น จำกัด 3395  16 ก.ย.2561
  พนักงานขายประจำร้าน 1   ตงเฮง ฟู้ดส์ 3408  15 ก.ย.2561
  พนักงานขาย ด่วนๆๆ 2   หจก.ธนภูมิ วี.เค. 3403  15 ก.ย.2561
  พนักงานขาย ด่วนๆๆ 2   หจก.ธนภูมิ วี.เค. 3404  15 ก.ย.2561
  พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน 1   หจก.นานาภัณฑ์ เซอร์วิส 3414  15 ก.ย.2561
  พนักงานขาย เซลล์รถ 2   หจก.ธนภูมิ วี.เค. 3393  15 ก.ย.2561
  ผู้ช่วยกุ๊ก3ตำแหน่ง 3   บางรักหมูกะทะ 3396  15 ก.ย.2561
  พนักงานบัญชี 2   บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด 3388  15 ก.ย.2561
  พนักงานทำความสะอาด 5   บริษัทรักษาความปลอดภัยสมานกุลตรังอินเตอร์กรุ๊ป 3400  15 ก.ย.2561
  ช่างควบคุมเครื่อง Wood Chipper ด่วนที่สุด !!!!!! 1   บริษัท นาเมืองเพชร พาราวู้ด จำกัด 3393  15 ก.ย.2561
  พนักงานหลายอัตรา(ด่วน) 13   บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ(ตรัง) จำกัด 3405  15 ก.ย.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top