top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  สินเชื่อเร่งรัดหนี้สิน 2   บ.ซูซูกิ จก สาขาวังวิเศษ 3963  25 มิ.ย.2562
  แม่บ้านช่วยเลี้ยงน้อง 1   บ้าน 3962  25 มิ.ย.2562
  หางานครับ 1   จบคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3963  25 มิ.ย.2562
  ที่ปรึกษาการขาย 10   อีซูซุอันดามันเซลส์ สาขาห้วยยอด 3963  25 มิ.ย.2562
  พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบหน้าโรง 1   บริษัท อันดามัน วู้ด จำกัด 3965  25 มิ.ย.2562
  ที่ปรึกษาการขาย 10   อีซูซุอันดามันเซลส์ สาขาห้วยยอด 3962  25 มิ.ย.2562
  ผู้ช่วยทำข้าวเหนียวปิ้ง 2   ข้าวเหนียวปิ้ง 3963  25 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่จัดอบรม 1   บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  บริษัท จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ต้องการฝ่ายขา 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 3963  25 มิ.ย.2562
  เซลล์หน่วยรถมอเตอร์ไซค์ วิ่งจดออเดอร์แต่ละอำเภอ 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 3963  25 มิ.ย.2562
  หัวหน้าช่างพิมพ์ 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  Art Work 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3962  25 มิ.ย.2562
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 3962  25 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการและการตลาด 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  พนักงานขับโฟลคลิฟท์ 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  QC ไลน์ผลิต 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  25 มิ.ย.2562
  พนักงานทำงานในไลน์ผลิต 10   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3962  25 มิ.ย.2562
  พนักงานไลน์ผลิต (กล่องกระดาษลูกฟูก) ด่วนๆๆๆ 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 3964  25 มิ.ย.2562
  เลขาฝ่าย ISO 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3962  25 มิ.ย.2562
  พนักงานฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3962  25 มิ.ย.2562
  ธุรการฝ่ายขาย 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3963  24 มิ.ย.2562
  ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3963  24 มิ.ย.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3963  24 มิ.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3963  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  ธุรการและ IT 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3962  24 มิ.ย.2562
  สมุห์บัญชี 1   บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่การตลาด 1   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด 3964  24 มิ.ย.2562
  QC ไลน์ผลิต 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ตาชั่งใหญ่ 2   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  หัวหน้าสาขา 1   บ.ซูซูกิ จก. 3963  24 มิ.ย.2562
  ช่างบริการ 1   บ.ซูซูกิ จก 3962  24 มิ.ย.2562
  สินเชื่อเร่งรัดหนี้สิน 2   บ.ซูซูกิ จก. 3964  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ช่างซ่อมบำรุง 1   บริษัทเอเซียแปวิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3964  24 มิ.ย.2562
  เลขาฝ่าย ISO 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  พนักงานฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานควบคุมเตาอบ-บอยเลอร์ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  รับสมัครฝ่ายขาย อ.ย่านตาขาว/หาดสำราญ/ห้วยยอด/กันตั 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 3963  24 มิ.ย.2562
  รับสมัครฝ่ายขาย อ.ย่านตาขาว/หาดสำราญ/ห้วยยอด/กันตั 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 3964  24 มิ.ย.2562
  หางานครับ 1   จบคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3963  24 มิ.ย.2562
  In bound 1   บริษํทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  มือเชือด 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ขนส่ง 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ช่างกลโรงงาน 1   บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 3964  24 มิ.ย.2562
  พนักงานทั่วไป 2   พีแอนด์เค กราฟฟิค ดีไซน์ 3963  24 มิ.ย.2562
  กราฟฟิก ดีไซน์ 1   พีแอนด์เค กราฟฟิค ดีไซน์ 3964  24 มิ.ย.2562
  พนักงานขาย (ประจำพัทลุง) 1   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 3964  24 มิ.ย.2562
  พนักงานขับรถ 4   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานบัญชี 1   หจก.ทักษิณสตีล(ตรัง) 3964  24 มิ.ย.2562
  ที่ปรึกษาการขาย(รถเล็ก) 2   บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาตรัง 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานขับโฟลคลิฟท์ 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการและการตลาด 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  Art Work 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3964  24 มิ.ย.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  หัวหน้าช่างพิมพ์ 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานทำงานในไลน์ผลิต 10   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานไลน์ผลิต(กล่องกระดาษลูกฟูก)ด่วนๆๆๆๆ 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 3963  24 มิ.ย.2562
  ช่างเชื่อม (ด่วน!!!) 1   บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 3962  24 มิ.ย.2562
  Technician support help desk 3   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3963  24 มิ.ย.2562
  สินเชื่อเร่งรัดหนี้สิน 1   ศรีสุขจำนำทะเบียน 3963  24 มิ.ย.2562
  พนักงานประจำครัว 1   Homeroom cafe'&dessert 3962  23 มิ.ย.2562
  เด็กฝึกงาน รายวัน 4   เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน 3962  23 มิ.ย.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353