๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
 

"กลุ่มคลองสิเหร่" เยาวชนตรังที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษาตรัง 13 คนได้สร้างชื่อเสียงด้วยการได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2548 โดยได้เข้ารับรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย- ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา
       
       
ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวใช้ชื่อว่า ?กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่? ซึ่งมี น.ส.กนกอร แสงเจริญกุล เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี 2546 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลป่าต้นน้ำและคลองสิเหร่
       
       ทางกลุ่มสามารถระดมให้สมาชิกในโรงเรียน และเยาวชนในหมู่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านสิเหร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับตนเองก็เป็นผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2547 มาแล้วด้วย
       
       น.ส.กนกอร แสงเจริญกุล ประธานกลุ่ม กล่าวว่า คลองสิเหร่เป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านโรงเรียนของเรา แต่จากการสังเกตเห็นว่าน้ำเริ่มที่จะเสีย จึงได้สนใจที่จะอนุรักษ์ต้นน้ำนี้เอาไว้ และชักชวนเพื่อนๆ ในกลุ่มอนุรักษ์ของโรงเรียนให้มาสนใจทำเรื่องการปกปักรักษาคลองสิเหร่อย่างจริงจัง
       
       ภายในกลุ่มมีแกนนำทั้งหมด 13 คน เริ่มด้วยการออกไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคลองแห่งนี้ และพบว่า เป็นคลองน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่มีต้นน้ำมาจากถ้ำ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 5 เมตร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำตรังที่ อ.กันตัง แต่ปัจจุบันเมื่อชุมชนเพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงได้มีการทิ้งขยะ รวมทั้งปล่อยของเสียลงไปยังแม่น้ำลำคลอง
       
       กิจกรรมครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่มีขึ้นเมื่อเดือน ส.ค.2546 ด้วยการให้แกนนำลงไปให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่สายน้ำได้ไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน ของ ต.บ่อน้ำร้อน ซึ่งก็คือบ้านสำเหร่ บ้านเคี่ยมงาม และบ้านคลองไม้แดง จากนั้นได้มีการสร้างเครือข่ายเป็นสมาชิก และชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
       
       ต่อจากนั้นก็ได้ร่วมกันตามหาต้นน้ำของคลองสิเหร่ โดยในกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้มี ?รายการทุ่งแสงตะวัน? เดินทางมาถ่ายทำไปออกอากาศด้วย และหลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2-3 ในช่วงปี 2547-2548
       
       นอกจากนั้น ทางกลุ่มก็ยังได้จัด ?โครงการอนุรักษ์คลองไม้แดง-เคี่ยมงาม? ด้วยการจัดทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลาคืนสู่ต้นน้ำ และนักสืบสายน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและชาวบ้านอย่างมาก
       

       ต่อมาเมื่อเดือน ก.พ.48 ทางกลุ่มได้รับงบประมาณจากธนาคารกสิกรไทย มาจัดทำกิจกรรม ?โครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำ พระทัยราชินี? เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคลองสิเหร่ รวมทั้งการจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและการเขียนป้ายรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของลำคลอง
       
       กระทั่งล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย.48 ทางกลุ่มก็ยังได้ร่วมกันจัด ?โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องรักษ์ป่าต้นน้ำ? เพื่อที่จะต้องการถ่ายทอดงานอนุรักษ์ไปสู่รุ่นน้อง เพราะขณะนี้แกนนำส่วนใหญ่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6
       
       ด้วยเหตุที่กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่ได้สร้างชื่อเสียงออกไปในระดับประเทศ จึงทำให้ทางกลุ่มมักจะได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ให้ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานอนุรักษ์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ หรือการไปออกอากาศในรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
       
       ?กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่? จึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง


ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000011853    The information you share is very useful. It is closely related to my work and has helped me grow. Thank you! <a href="https://webnovel.online" >webnovel</a>
 โดย... sophia
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    ต้นกล้ากลุ่มนี้พร้อมที่จะเจริญต่อไปแม้เวลาจะล่วงผ่านไปหนึ่งกำลังใจที่มีให้พวกเราต่อสู้กับการทำงานเสมอนั่นคือ อาจารย์ชำนาญ พิทักษ์ พวกหนูจะยังสานต่อตามความฝันของอาจารย์ ด้วยมุ่งมั่นและศรัทธา
 โดย... กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่
19 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ดิฉันเองเป็นหนึ่งในสมาชิกเยาวชนรักคลองสิเหร่ รู้สึกขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนมห้กำลังใจ และพวกเราจะทำต่อไปค่ะ
 โดย... ปุ๋ย
18 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับการอนุรักษืสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เป็นเยาวชนที่สร้างคุณค่า ที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนกลุ่มต่างๆ
 โดย... ประธานสภานักเรียน จ.ตรัง(นายวชิระ เซี่ยงอึ่ง)
18 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    เห็นเยาวชนรุ่นใหม่รักธรรมชาติอย่าวนี้ก็รู้สึกดีใจลึกๆ
 โดย... ศิษย์เก่าวิเชียรมาตุ 64
16 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    เป็นเยาวชนตัวอย่างในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเก่งเรื่องร้องเพลง ดนตรี ชนะรายการชิงช้าสวรรค์รอบที่ 1 แล้วขอให้ผ่านรอบ 2 ด้วยนะจ๊ะ
 โดย... ครูแวววัน สิเกา
4 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    หรอยจังฮู
 โดย... D+
3 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอชืนชมน้องๆ ทุกคนนะครับ ดีกว่าเอาเวลาไปมั่วสุมยาเสพติดหรือไปเที่ยวที่ไร้ประโยชน์
 โดย... เดฟ
1 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353